Fraudy internetowe w obszarze usług płatniczych – postacie zjawiskowe czynów zabronionych

23.11.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

OUTSOURCING W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ORAZ WYTYCZNYCH ORGANÓW NADZORU

27.11.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

ZARZĄDZANIE BILANSEM I DOCHODOWOŚCIĄ W ŚRODOWISKU ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH

27-28.11.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE
/ STACJONARNE 

Sekurytyzacja tradycyjna i syntetyczna

27-28.11.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE 

INTERPRETOWALNY MACHINE LEARNING DO MODELOWANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

29.11.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Warsztaty z arbitrem bankowym: skargi i rozstrzygnięcia arbitrażowe w 2023 roku, skargi dotyczące umów rachunku oraz umów kredytu konsumenckiego i hipotecznego, najnowsze zmiany prawa mające wpływ na rozwój reklamacji

30.11.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Pakiet CRD/CRR – nowe wymogi zarządzania ryzykiem ESG w bankach

4.12.2023

SZKOLENIE ONLINE  

Wybrane aspekty pomiaru IRRBB i CSRBB – warsztat praktyczny

4-5.12.2023

SZKOLENIE ONLINE  

Wymóg w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) – zasady kalkulacji i spełniania  

6.12.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Socjotechniki stosowane przez przestępców – aktualne trendy fraudowe

7.12.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Zbuduj model w Pythonie – warsztaty z budowania modeli od A do Z w ryzyku rynkowym i kredytowym

7-8.12.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Implementacja CRR3 – wyzwania oraz zmiany w zakresie adekwatności kapitałowej

8.12.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Praktyczne aspekty odporności operacyjnej w kontekście wymogów DORA (Digital Operational Resilience Act)

13.12.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA KLUCZOWE WYMOGI, W TYM ZMIANY WDROŻONE PRZEZ PAKIET BANKOWY ORAZ PROPONOWANE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM BAZYLEI IV W UE (CRR3, CRD6)

30-31.01.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Fraudy, a proces reklamacyjny w świetle nowych wytycznych

31.01.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Najnowsze zmiany prawa i orzecznictwo mające wpływ na uprawnienia konsumentów

31.01.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Oszukańcze transakcje przy użyciu kart płatniczych – charakterystyka czynów zabronionych stanowiących zachowania przestępcze

1.02.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Wprowadzenie do programowania
w języku Python.
Szkolenie stacjonarne w Warszawie.

12-13.02.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE STACJONARNE

Prosto o krzywych, czyli warsztaty
z konstrukcji krzywych dochodowości

19-20.02.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE