WARSZTATY Z ARBITREM BANKOWYM:
SKARGI I ROZSTRZYGNIĘCIA ARBITRAŻOWE W 2023 i 2024 ROKU, SKARGI DOTYCZĄCE UMÓW RACHUNKU ORAZ UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO I HIPOTECZNEGO, NAJNOWSZE ZMIANY PRAWA MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ REKLAMACJI

24.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Nowe trendy w praniu pieniędzy

24.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Rozpatrywanie reklamacji klientów podmiotów rynku finansowego przez banki oraz wniosków w indywidualnych sprawach klientów niezadowolonych z rozpatrzenia reklamacji kierowanych do Rzecznika Finansowego – wskazania praktyczne

28.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

VADEMECUM EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO
RACHUNEK BANKOWY PO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KLIENTA

3.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

KONFERENCJA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM
Najważniejsze zmiany regulacyjne i wyzwania w zmieniającym się środowisku makroekonomicznym i geopolitycznym
X edycja

6-7.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE STACJONARNE  

OUTSOURCING W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ORAZ WYTYCZNYCH ORGANÓW NADZORU

10.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Prosto o krzywych, czyli warsztaty
z konstrukcji krzywych dochodowości

10-11.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Rozszyfrowywanie uczenia maszynowego:
techniki interpretacji i wyjaśniania

13.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA KLUCZOWE WYMOGI, W TYM ZMIANY WDROŻONE PRZEZ PAKIET BANKOWY ORAZ PROPONOWANE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM BAZYLEI IV W UE (CRR3, CRD6)

13-14.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Zarządzanie
ryzykiem płynności
w sytuacji normalnej i awaryjnej

13-14.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE
ONLINE / STACJONARNE

Nowy pakiet regulacyjny w zakresie usług płatniczych – analiza PSD3 i PSR

27.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE