Nowy pakiet regulacyjny w zakresie usług płatniczych – analiza PSD3 i PSR

27.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Raportowanie kwestii ESG, zgodnie z wymogami CSRD i ESRS – w praktyce

20.09.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Operacjonalizacja planu przymusowej restrukturyzacji

23.09.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Zbuduj model w Pythonie – warsztaty z budowania modeli od A do Z w ryzyku rynkowym i kredytowym

24-25.09.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Nieautoryzowane transakcje płatnicze – działania osób nieuprawnionych ukierunkowane wobec posiadaczy rachunków bankowych podejmowane w celu osiągnięcia korzyści majątkowych

26.09.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Zarządzanie
ryzykiem płynności
w sytuacji normalnej i awaryjnej

26-27.09.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE
ONLINE / STACJONARNE

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA KLUCZOWE WYMOGI, W TYM ZMIANY WDROŻONE PRZEZ PAKIET BANKOWY ORAZ PROPONOWANE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM BAZYLEI IV W UE (CRR3, CRD6)

3-4.10.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Odszyfrować XVA. Teoria i praktyka szacowania miar korekt wyceny

7-8.10.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

RISK MODELLING CONGRESS
3rd edition

10-11.10.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

ADN Conference Center,
Browary Warszawskie, Warsaw

Rozwiązywanie sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego w pozasądowym postępowaniu polubownym przed Rzecznikiem Finansowym – uregulowania normatywne – refleksje i wskazania praktyczne

17.10.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Rozszyfrowywanie uczenia maszynowego:
techniki interpretacji i wyjaśniania

21.10.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Wymogi regulacyjne w zakresie zarządzania ryzykiem ESG w bankach – CRD, CRR i Wytyczne EBA

22.10.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

INTEREST RATE RISK AND LIQUIDITY RISK MANAGEMENT IN VOLATILE MACROECONOMIC ENVIRONMENT
5TH EDITION

24-25.10.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

KONFERENCJA  W WARSZAWIE

 

Oświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju – raporty końcowe  europejskich organów nadzoru EBA, ESMA, EIOPA dotyczące greenwashing

7.11.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE