Raportowanie kwestii ESG, zgodnie z wymogami
CSRD i ESRS – w praktyce

29.02.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Modelowanie parametrów PD i LGD z wykorzystaniem metod Machine Learning

4-5.03.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

VADEMECUM EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO
RACHUNEK BANKOWY PO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KLIENTA

6.03.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

INTERPRETOWALNY MACHINE LEARNING DO MODELOWANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

7.03.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

MODELOWANIE STÓP PROCENTOWYCH ORAZ WYCENA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH STOPY PROCENTOWEJ

13-14.03.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE STACJONARNE  

OUTSOURCING W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ORAZ WYTYCZNYCH ORGANÓW NADZORU

18.03.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

KONFERENCJA ESG 2024
ESG I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH
Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Warszawie

18-19.03.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE STACJONARNE

Nowe trendy w praniu pieniędzy

20.03.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

ZARZĄDZANIE BILANSEM I DOCHODOWOŚCIĄ
W ŚRODOWISKU ZMIENNYCH STÓP PROCENTOWYCH.

21-22.03.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE STACJONARNE /ONLINE

Modelowanie danych niezbilansowanych za pomocą Machine Learning

25-26.03.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Zbuduj model w Pythonie – warsztaty z budowania modeli od A do Z w ryzyku rynkowym i kredytowym

4-5.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Zastosowanie języka Python w finansach ilościowych

8-9.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE STACJONARNE  

Klasyfikacja i wycena utraty wartości w świetle bieżących wyzwań rynkowych i regulacyjnych
(MSSF9, wytyczne EBA, Rekomendacje KNF)

10.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

WALUTY WIRTUALNE – nowe wyzwania i strategie, przeciwdziałanie zagrożeniom

11.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Pakiet CRD/CRR – nowe wymogi zarządzania ryzykiem
ESG w bankach

15.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Sekurytyzacja tradycyjna i syntetyczna

15-16.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:
Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Wybrane aspekty pomiaru IRRBB i CSRBB – warsztat praktyczny

15-16.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:
Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

NOWA DYREKTYWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM – KIERUNKI ZMIAN, NOWE WYMAGANIA WOBEC KREDYTODAWCÓW

17.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

SANKCJE MIĘDZYNARODOWE – regulacje prawne i ich zastosowanie w praktyce

10.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

KYC, czyli jak dobrze poznać swojego klienta

13.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Odszyfrować XVA. Teoria i praktyka szacowania miar
korekt wyceny

16-17.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE STACJONARNE  

Prosto o krzywych, czyli warsztaty
z konstrukcji krzywych dochodowości

10-11.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE