Zastosowanie języka Python w finansach ilościowych

8-9.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE STACJONARNE  

Klasyfikacja i wycena utraty wartości w świetle bieżących wyzwań rynkowych i regulacyjnych
(MSSF9, wytyczne EBA, Rekomendacje KNF)

10.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

WALUTY WIRTUALNE – nowe wyzwania i strategie, przeciwdziałanie zagrożeniom

11.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Pakiet CRD/CRR – nowe wymogi zarządzania ryzykiem
ESG w bankach

15.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Sekurytyzacja tradycyjna i syntetyczna

15-16.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:
Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Wybrane aspekty pomiaru IRRBB i CSRBB – warsztat praktyczny

15-16.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:
Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

NOWA DYREKTYWA O KREDYCIE KONSUMENCKIM – KIERUNKI ZMIAN, NOWE WYMAGANIA WOBEC KREDYTODAWCÓW

17.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Modelowanie parametrów PD i LGD z wykorzystaniem metod Machine Learning

22-23.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Operacjonalizacja planu przymusowej restrukturyzacji

24.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Procesy reklamacyjne w świetle przypadków i postępowań 2023/2024
Autoryzowane i nieautoryzowane transakcje płatnicze

25.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Nieprawidłowości w relacjach banków z klientami wynikające z reklamacji, skarg arbitrażowych i wniosków składanych do nadzorców – analiza i propozycja zmian

25.04.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

SANKCJE MIĘDZYNARODOWE – regulacje prawne i ich zastosowanie w praktyce

10.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Implementacja CRR3 – wyzwania oraz zmiany w zakresie adekwatności kapitałowej

10.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

KYC, czyli jak dobrze poznać swojego klienta

13.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Odszyfrować XVA. Teoria i praktyka szacowania miar
korekt wyceny

16-17.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE STACJONARNE  

Modelowanie ryzyka ESG – praktyczne zastosowanie w instytucjach finansowych

21-22.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

WARSZTATY Z ARBITREM BANKOWYM:
SKARGI I ROZSTRZYGNIĘCIA ARBITRAŻOWE W 2023 i 2024 ROKU, SKARGI DOTYCZĄCE UMÓW RACHUNKU ORAZ UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO I HIPOTECZNEGO, NAJNOWSZE ZMIANY PRAWA MAJĄCE WPŁYW NA ROZWÓJ REKLAMACJI

24.05.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

VADEMECUM EGZEKUCJI Z RACHUNKU BANKOWEGO
RACHUNEK BANKOWY PO OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI KLIENTA

3.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

KONFERENCJA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM
Najważniejsze zmiany regulacyjne i wyzwania w zmieniającym się środowisku makroekonomicznym i geopolitycznym
X edycja

6-7.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE STACJONARNE  

OUTSOURCING W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ORAZ WYTYCZNYCH ORGANÓW NADZORU

10.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Prosto o krzywych, czyli warsztaty
z konstrukcji krzywych dochodowości

10-11.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA KLUCZOWE WYMOGI, W TYM ZMIANY WDROŻONE PRZEZ PAKIET BANKOWY ORAZ PROPONOWANE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM BAZYLEI IV W UE (CRR3, CRD6)

13-14.06.2024

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE