RISK MODELLING CONGRESS
2nd edition

5-6.10.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

ADN Conference Center,
Browary Warszawskie,
Warsaw

Praktyczne aspekty odporności operacyjnej w kontekście wymogów DORA (Digital Operational Resilience Act

9.10.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Najnowsze zmiany prawa i orzecznictwo mające wpływ na uprawnienia konsumentów

9.10.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Pakiet CRD/CRR – nowe wymogi zarządzania ryzykiem ESG w bankach

11.10.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Zasady odpowiedzialności uczestników transakcji płatniczych

12.10.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA KLUCZOWE WYMOGI, W TYM ZMIANY WDROŻONE PRZEZ PAKIET BANKOWY ORAZ PROPONOWANE W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM BAZYLEI IV W UE (CRR3, CRD6)

12-13.10.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Modelowanie parametru EAD z wykorzystaniem metod interpretowalnego nauczania maszynowego

19.10.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Modelowanie danych niezbilansowanych za pomocą Machine Learning

19-20.10.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Prosto o krzywych, czyli warsztaty z konstrukcji krzywych dochodowości

23-24.10.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

Socjotechniki stosowane przez przestępców – aktualne trendy fraudowe

24.10.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

ALM Conference
6th edition

26-27.10.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

ONSITE IN WARSAW  

KLASYFIKACJA I WYCENA UTRATY WARTOŚCI W ŚWIETLE BIEŻĄCYCH WYZWAŃ RYNKOWYCH I REGULACYJNYCH
(MSSF9, WYTYCZNE EBA, REKOMENDACJE KNF)

8.11.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

MODELOWANIE STÓP PROCENTOWYCH ORAZ WYCENA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH STOPY PROCENTOWEJ

16-17.11.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

OUTSOURCING W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ORAZ WYTYCZNYCH ORGANÓW NADZORU

27.11.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE  

INTERPRETOWALNY MACHINE LEARNING DO MODELOWANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

29.11.2023

Do rozpoczęcia wydarzenia pozostało:

SZKOLENIE ONLINE