Oświadczenie o ochronie prywatności na witrynie internetowej

Zbieramy również informacje o przeglądarce na Twoim komputerze, w tym adres IP komputera i lokalizację użytkownika, typ przeglądarki, system operacyjny i odwiedzane przez Ciebie strony internetowe.

Gdy odwiedzasz witrynę internetową

Jeśli odwiedzasz naszą witrynę, możemy zbierać anonimowe informacje na temat gdzie jesteś, jak nawigujesz i jak używasz naszej witryny. Wykorzystamy te informacje, aby poprawić funkcjonowanie i łatwość obsługi naszej strony oraz umożliwić śledzenie ruchu w witrynie.

Strona KONTAKT”

Jeśli odwiedzisz stronę „KONTAKT” naszej witryny i wypełnisz informacje wymagane w formularzu kontaktowym, wykorzystamy je do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie/a. Możemy przechowywać informacje, które nam przekażesz aby na bieżąco oceniać, czy dobrze wywiązujemy się z naszych usług w stosunku do Ciebie i innych osób.

Jeśli do nas napiszesz, zadzwonisz lub wyślesz wiadomość e-mail, skorzystamy z tych danych, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i będziemy prowadzić rejestr korespondencji z Tobą.

Udostępnianie informacji

Nie udostępnimy informacji o Tobie osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że wymagają tego przepisy prawa lub organy władzy.

Bezpieczeństwo i poufność

Zobowiązujemy się zapewnić bezpieczeństwo i poufność Twoich danych, dlatego stosujemy właściwe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą lub nieautoryzowanym dostępem do Twoich informacji.

Wnioski dotyczące danych osobowych

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby dowiedzieć się jakie informacje posiadamy na Twój temat lub poprosić o ich kopię. Jeśli wyrazisz wolę usunięcia Twoich danych osobowych, wystarczy, że nas o tym powiadomisz. Jeśli uważasz, że posiadane przez nas dane są niedokładne lub błędne, chętnie je poprawimy.

Jeśli chcesz przesłać wniosek dotyczący dowolnego z powyższych tematów lub jeśli masz pytania dotyczące korzystania z Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami na następujący adres e-mail: info@advancedtrainings.pl

Oświadczenie dotyczące plików „cookie”

Ta strona używa plików „cookie”. Plik cookie to niewielka ilość danych wygenerowanych przez stronę internetową i zapisywana przez przeglądarkę sieci web. Jego celem jest zapamiętanie pewnych informacji na Twój temat, podobnych do pliku z preferencjami/właściwościami tworzonego przez różne aplikacje aplikację. Pliki cookie mają wiele różnych funkcji. Niektóre pliki cookie są niezbędne, aby prezentować Ci zawartość naszej strony i jej usługi. Pliki „cookie” mogą być „trwałe” i pozostawać na urządzeniu po opuszczeniu strony przez Ciebie lub mogą być „sesyjne”, które usuwają się po zamknięciu przeglądarki internetowej. Możesz skorzystać z funkcji ustawień przeglądarki internetowej do zarządzania ustawieniami plików „cookie”, pamiętaj jednak, że na skutek pewnych ustawień niektóre funkcje witryny mogą być niedostępne lub mogą działać nieefektywnie.

W razie jakichkolwiek pytań na temat sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu z nami w sposób opisany powyżej.

Informacja dla uczestnika szkoleń o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności (dalej: „Informacja”)

Witaj w Advanced Trainings sp. z o.o., (dalej: „Spółka„), która jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Ciebie (dalej: „Administrator„).

Administrator zobowiązuje się chronić Twoje dane osobowe, jak i prywatność. W niniejszej Informacji zapoznasz się ze swoimi prawami w zakresie danych osobowych oraz prywatności.

Jakiego rodzaju Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

Dane osobowe zbierane przez Administratora to między innymi:

 1. Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe;

 2. jeżeli zalogujesz się na stronie za pośrednictwem konta mediów społecznościowych: dane Twojego profilu;

 3. jeżeli skontaktujesz się z nami, w niektórych przypadkach możemy zachować zapis takiej korespondencji;

 4. możemy również zbierać informacje na temat Twojego korzystania z naszej strony, w tym między innymi informacje dotyczące adresu IP, typu przeglądarki, ruchu;

 5. możemy również zbierać informacje do celów marketingowych i na potrzeby prowadzenia analiz, w tym informacje dotyczące Twoich odpowiedzi na maile, wiadomości tekstowe, połączenia telefoniczne i inne kampanie marketingowe;

 6. w niektórych przypadkach możemy zbierać również szczególne kategorie danych osobowych, w zakresie dozwolonym przez prawo.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe na Twój temat?

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. w celu realizacji szkolenia, poinformowania o terminie i planie szkolenia, przekazania materiałów oraz zebrania opinii o szkoleniu;

 2. za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, np. drogą mailową, poprzez wiadomości tekstowe lub połączenia telefoniczne;

 3. jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi; oraz

 4. możemy również przetwarzać Twoje dane:

a) w przypadku zdjęć lub filmów, aby wykorzystać materiały do celów marketingowych;

b) aby przekazywać je organom państwa, organom nadzoru oraz współpracować przy dochodzeniach prowadzonych przez policję.

Czy musisz przekazać nam dane osobowe, o które Cię poprosimy?

Nie masz obowiązku przekazywać nam swoich danych osobowych, lecz bez nich jest niemożliwe, byś mógł brać udział w konkursie i otrzymał nagrodę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator może przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż przez okres wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających ze szkolenia, chyba że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Czy udostępniamy Twoje dane innym odbiorcom?

Przykładowo, możemy zlecić naszemu usługodawcy, wykonanie prac administracyjnych i operacyjnych celem wsparcia naszych relacji z Tobą. Usługodawcy będą umownie zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych i poszanowania Twojej prywatności. Będą oni posiadali dostęp wyłącznie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków; przedmiotowymi usługodawcami są przeważnie dostawcy usług IT (którzy zajmują się hostingiem i wsparciem naszych systemów informatycznych, z uwzględnieniem informacji na Twój temat), przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu zarządzania obiektami (które dbają o fizyczne bezpieczeństwo naszych budynków, a zatem muszą wiedzieć o Tobie, abyś otrzymał dostęp do naszych budynków) oraz dostawcy usług z zakresu zaplecza finansowego i zarządzania księgowością (którzy mogą potrzebować danych celem przetwarzania należności i zobowiązań). Dane osobowe mogą być również udostępniane usługodawcom zapewniającym usługi i rozwiązania z zakresu technologii informatycznej.

Będziemy udostępniać Twoje dane organom państwa, nadzoru, lub organom ścigania w tym policji, jeżeli uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia na podstawie prawa.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych

Masz prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.

Prawo do wprowadzenia zmian w Twoich danych osobowych

Jeżeli zidentyfikujesz, że posiadane przez nas dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych

W niektórych okolicznościach masz prawo zwrócić się z prośbą, abyśmy ograniczyli zakres przetwarzania twoich danych osobowych lub usunęli Twoje dane osobowe. Możesz dokonać tego w każdym momencie, a Administrator oceni, czy Twoja prośba zostanie zrealizowana, jednakże prawo do usunięcia danych może podlegać szczególnym regulacjom w zakresie przechowywania tych danych. W przypadku, gdy Twoje żądanie będzie zgodne z prawem, Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Prosimy pamiętać, że gdy dane zostaną usunięte, Administrator zaprzestanie świadczenia usług na Twoją rzecz. Jeżeli chcesz się ponownie zarejestrować się na stronie będziesz musiał/a ponownie wprowadzić swoje dane osobowe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania twoich danych przez Spółkę, odnosząc się do konkretnej sytuacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek przysługującego Ci prawa, prosimy Cię o zalogowanie się na stronie lub przesłanie nam wiadomości mailowej na adres info@advancedtrainings.pl

W przypadku wysłania takiej wiadomości, Spółka może poprosić o potwierdzenie Twojej tożsamości przed rozpoczęciem działań.

Ponadto masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakikolwiek pytań lub gdybyś chciał otrzymać więcej informacji na temat sposobu, w jaki dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych, prosimy o kontakt mailowy z nami na adres info@advancedtrainings.pl

W jaki sposób wprowadzamy zmiany do niniejszej Informacji?

Warunki niniejszej Informacji mogą się zmieniać do czasu do czasu. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

Witamy na witrynie internetowej Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (zwanej dalej „Spółką”).

Jako spółka szkoleniowa poważnie traktujemy ochronę prywatności, i dlatego prezentujemy poniżej nasze oświadczenie o ochronie prywatności, tak aby odwiedzający naszą stronę użytkownicy posiadali bieżącą wiedzę w kwestii informacji, jakie na ich temat zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być aktualizowane, rekomendujemy więc sprawdzanie jego najnowszej wersji.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i na korzystanie z plików „cookie”, zgodnie z opisem znajdującym się poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z tej strony internetowej.

Zbierane informacje

W zależności od sposobu korzystania z naszej witryny możemy zbierać i przechowywać różne informacje na Twój temat. Za jej pośrednictwem (gdy przesyłasz do nas zapytanie dotyczące produktów lub usług) zbieramy takie informacje jak:

 • imię i nazwisko,

 • stanowisko, departament i instytucja,

 • adres e-mail,

 • nr telefonu,