Rozpatrywanie reklamacji klientów podmiotów rynku finansowego przez banki oraz wniosków w indywidualnych sprawach klientów niezadowolonych z rozpatrzenia reklamacji kierowanych do Rzecznika Finansowego – wskazania praktyczne.

28 maja 2024 r.

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1390 zł + vat do 10.05.2024

1550 zł + vat po 10.05.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Udział w szkoleniu pozwoli na:

 • dokonanie analizy pojęciowej rozumienia terminu reklamacja jak również w zakresie relacji przepisów ustawy z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych wobec przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej,
 • omówienie procesu rozpatrywania reklamacji podmiotów rynku finansowego przez bank,
 • wskazanie na istotę i cele postępowania interwencyjnego podejmowanego przez Rzecznika Finansowego na wniosek klienta po niespełnieniu roszczeń reklamacji,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na zagadnienie minimalizowania ryzyka banku przy stosowaniu prawa w zakresie zarządzania procesem obsługi reklamacji klientów podmiotu rynku finansowego,
 • wskazanie zadań i uprawnień Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony klientów podmiotów rynku finansowego,
 • omówienie i praktyczną analizę wybranych zagadnień będących najczęstszym przedmiotem reklamacji klientów banków, instytucji pożyczkowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Do udziału zapraszamy:

 • pracowników banków, instytucji płatniczych, instytucji pożyczkowych i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych zajmujących się rozpatrywaniem reklamacji klientów,
 • członków zarządów,
 • pracowników zajmujących się obsługą prawną i compliance,
 • audytorów.

TRENER

Radca prawny, Zastępca Dyrektora Departamentu Klienta Rynku Bankowego i Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego, kierował Zespołem Ryzyka Operacyjnego i Zgodności w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, były dyrektor departamentów prawnych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowym Banku Polskim, doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Przez wiele lat wykonujący obsługę prawną jako radca prawny w bankach: PBK SA, BOŚ SA, BPH SA, były sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa. Autor wielu publikacji z zakresu prawa bankowego, gospodarczego. Wieloletni, doświadczony wykładowca prawa bankowego, gospodarczego i karnego prowadzący zajęcia dydaktyczne dla prokuratorów, sędziów, aplikantów radcowskich, pracowników instytucji finansowych, instytucji publicznych, rzeczników konsumentów, studentów. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa prawnego instytucji finansowych, w szczególności w zakresie stosunków umownych, tajemnic sektorowych, windykacji, restrukturyzacji i przymusowej restrukturyzacji, zarządzania ryzykiem operacyjnym i braku zgodności oraz bezpieczeństwa prawnego podmiotów krajowego systemu stabilności finansowej jak również w problematyce praw konsumentów – klientów podmiotów rynku finansowego.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI