KONFERENCJA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM MSSF9,
modelowanie, regulacje bazylejskie i EBA – nowa definicja default, NPL/NPE, machine learning

VI edycja – 30.05.2019 Warszawa