SANKCJE MIĘDZYNARODOWE – regulacje prawne i ich zastosowanie w praktyce

10 maja 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1450 zł + vat do 19.04.2023

1590 zł + vat po 19.04.2023

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Szkolenie „Sankcje międzynarodowe” oferuje dogłębne spojrzenie na rolę sankcji w globalnej dyplomacji i prawie. Prezentacja rozpoczyna się od analizy strategicznej roli sankcji w polityce międzynarodowej, uwzględniając ich wpływ na bezpieczeństwo i prawa człowieka. Następnie przechodzi do omówienia integracji sankcji z porządkiem prawnym, zwracając uwagę na regulacje prawne i ich wpływ na stosowanie sankcji. Prezentacja analizuje również zakres zastosowania sankcji, od gospodarczych po polityczne, oraz metody ich omijania. Zakończenie skupia się na ograniczeniach i efektywności sankcji, badając ich skutki i długoterminowe reperkusje. Całość prezentacji stanowi kompleksowy przewodnik po aktualnych kwestiach i wyzwaniach związanych z sankcjami międzynarodowymi.

TRENER

 • Wybitny prawnik z głębokim skupieniem na przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML), nowych technologiach takich jak sztuczna inteligencja i blockchain, systemach płatności i ochronie konsumenta w sektorze finansowym. Od 2016 roku jest głęboko zaangażowany w branżę bankową, obejmując od 2019 roku role kierownicze w różnych instytucjach finansowych i spierających finanse. Obecnie jest zatrudniony w Kyndryl, wiodącej firmie technologicznej, gdzie odgrywa kluczową rolę w wsparciu sektora finansowego. Pełni kluczową rolę w dostarczaniu rozwiązań technologicznych spełniających wymogi regulacyjne i oferuje konsultacje w zakresie rozwiązywania istniejących wyzwań w sektorze. Przewodził kilku znaczącym projektom, z których każdy demonstruje jego ekspertyzę i innowacyjne podejście. Obejmują one:
  • Projekcja dotycząca Bezpieczeństwa. Używania Blockchain jako Trwałego Medium dla Alior Banku: ten projekt prezentuje jego biegłość w integrowaniu technologii blockchain z tradycyjnymi systemami bankowymi, zapewniając bezpieczne i zgodne z przepisami środki komunikacji.
  • Analiza Zgodności w Celu Uzyskania. Licencji Finansowych w Europie i Stanach Zjednoczonych dla Global Primex: tutaj, ekspertyza prelegenta była kluczowa w nawigowaniu po złożonych krajobrazach regulacyjnych Europy i USA, pomagając Global Primex w zdobyciu niezbędnych licencji finansowych.
  • Projektowanie Aspektów Bezpieczeństwa. Wirtualnej Waluty dla PlayWay SA: ten projekt wyróżnia się, ponieważ dotyczy jedynie waluty cyfrowej oficjalnie akceptowanej przez Polski Urząd Nadzoru Finansowego (KNF), podkreślając jego zdolność do łączenia innowacji technologicznych z rygorystycznymi standardami regulacyjnymi.
  • Projektowanie Systemu Komputerowego do Wykrywania Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu dla Kyndryl: demonstrując swoją główną ekspertyzę, ten system odzwierciedla jego zaangażowanie w zwalczanie przestępstw finansowych za pomocą zaawansowanych rozwiązań technologicznych.
  • Udział w Ustanowieniu Polityki AML Wirtualnej Waluty dla ING: ten projekt podkreśla jego  strategiczną rolę w kształtowaniu polityk AML, szczególnie w nowo powstającym obszarze wirtualnych walut. Połączenie naukowych osiągnięć prawniczych i praktycznego doświadczenia w technologii i finansach pozycjonuje prelegenta jako wiodącego eksperta w zbiegu prawa, technologii i finansów. Jego praca nie tylko odpowiada na obecne potrzeby branży, ale także wyznacza standardy dla przyszłych innowacji w sektorze finansowym.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI