Naszym celem jest dostarczanie zaawansowanej, praktycznej wiedzy i przygotowywanie szkoleń w pełni spełniających Państwa oczekiwania. Chcemy wspierać Państwa w ciągłym rozwoju i wzmacnianiu konkurencyjności. Nasze szkolenia charakteryzuje wysoki profesjonalizm oraz praktyczna wiedza na najwyższym poziomie.

Na Państwa zlecenie możemy przygotować szkolenie zamknięte dostosowane do Państwa potrzeb i oczekiwań. Tematy, w których się specjalizujemy to m.in.:

 • zarządzanie ryzykiem płynności
 • zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
 • sekurytyzacja
 • instrumenty finansowe
 • ALM
 • ESG
 • MSSF9
 • modelowanie ryzyka kredytowego
 • adekwatność kapitałowa
 • skargi konsumenckie
 • reklamacje
 • fraudy
 • karty płatnicze
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • KYC
 • regulacje bazylejskie
 • rekomendacje KNF

Zapraszamy do przesyłania zapytań: info@advancedtrainings.pl