Modelowanie ryzyka ESG – praktyczne zastosowanie w instytucjach finansowych

21-22 maja 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2490 zł + vat do 30.04.2024

2650 zł + vat po 30.04.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

ESG i ryzyko klimatyczne to tematy, które w ostatnich latach stały się bardzo istotne zarówno dla regulatorów czy inwestorów, jak i dla ogółu społeczeństwa i konsumentów.
Banki są bardzo zainteresowane zaadresowaniem tych zagadnień, ale bardzo dużym wyzwaniem jest obecnie kwestia kwantyfikacji.

Prezentowane szkolenie oferuje kompleksową perspektywę na modelowanie ryzyk ESG, poczynając od wymagań regulacyjnych, przez dane, aż po wybór i użycie odpowiednich metod i teorii. Szkolenie jest prowadzone przez ekspertów z bogatym doświadczeniem w modelowaniu ryzyk finansowych, mających za sobą pierwsze projekty kwantyfikacji ryzyka klimatycznego. Obaj prowadzący biorą aktywny udział w programie włączania elementów ESG do modeli ryzyka w jednej z największych instytucji finansowych o zasięgu globalnym.
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu połączonego z ćwiczeniami w grupach.

Program jest dedykowany osobom zaangażowanym w obszary związane z zarządzaniem ryzykiem w instytucjach finansowych. Zawartość szkolenia powinna być szczególnie interesująca dla osób, które projektują, walidują czy audytują modele ryzyk finansowych lub ryzyk ESG, jak i dla osób, które pracują w obszarach pokrewnych i zależnych (np. dostarczania danych wejściowych, wykorzystywania danych wyjściowych).

TRENERZY

Doświadczony menedżer i ekspert modelowania ryzyka, lider zespołu eksperckiego w obszarze Modelowania Ryzyka Kredytowego. Od ponad 3 lat jest związany z ING Hubs Poland, gdzie proaktywnie angażuje się w inicjatywy ESG. Obecnie pełni rolę koordynatora programu wdrażania elementów ESG do struktur Ryzyk Finansowych dla Grupy oraz banków lokalnych ING. Jest również zaangażowany w budowę modelu scoringowego ryzyka przejścia dla klientów Business Banking.

Ekspert w dziale Modelowania Ryzyka Kredytowego, skupiony na tematyce ESG. Od ponad 4 lat z związany z ING Hubs Poland, gdzie jest aktualnie zaangażowany w program włączania elementów ESG do struktur Ryzyk Finansowych oraz budowę modelu scoringowego ryzyka przejścia dla klientów Business Banking. Wcześniej brał udział w projektach modelarskich w obszarze AIRB, był odpowiedzialny za utrzymanie i ulepszenia Modelu AMA Pillar I i jego narzędzi, a także za przebudowę Modelu Pillar II.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI