ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM
Najważniejsze zmiany regulacyjne i wyzwania w zmieniającym się środowisku makroekonomicznym i geopolitycznym – X edycja

6-7 czerwca 2024 r

Konferencja stacjonarna
Centrum Konferencyjne WEST GATE, Aleje Jerozolimskie 92, Warszawa

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2750 zł + vat do 17.05.2024

2890 zł + vat po 17.05.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O konferencji:

Do udziału zapraszamy dyrektorów, menedżerów i specjalistów z departamentów:
● ryzyka kredytowego
● ryzyka zintegrowanego
● adekwatności kapitałowej
● ESG
● informacji zarządczej
● analiz
● audytu wewnętrznego
● rachunkowości
● compliance

Najważniejsze zagadnienia:

 • Zmiany regulacyjne CRD6/CRR3
 • ESG i ryzyko klimatyczne
 • AI/ML w modelowaniu ryzyka
 • MSSF 9
 • Wycena i modelowanie nieruchomości
 • Ryzyko prawne i kredyty frankowe
 • Wzrost stóp procentowych i wpływ na działalność kredytową banków

Prelegenci:

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA

  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.
  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.
  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.
  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).
  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.
  7. Udział w konferencji obejmuje utrwalanie wizerunku uczestników w postaci fotografii i nagrań video, które będą zamieszczane na stronach i w materiałach reklamowych organizatora i sponsora konferencji

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI