OUTSOURCING W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH W ŚWIETLE PRZEPISÓW ORAZ WYTYCZNYCH ORGANÓW NADZORU

10 czerwca 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

1390 zł + vat do 24.05.2024

1490 zł + vat po 24.05.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Szkolenie obejmuje praktyczne zagadnienia związane z powierzeniem podmiotom trzecim wykonywania funkcji i procesów. Szkolenie kierowane jest głównie do pracowników podmiotów rynku finansowego w szczególności banków, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych wykonujących swoje obowiązki służbowe w pionach compliance, audytu, kontroli, w tym kontroli wewnętrznej wewnętrznej, sourcingu/supplier managementu oraz organów nadzoru.
Zakres tematyczny obejmuje zarówno przepisy sektorowe jak i wytyczne i stanowiska organów nadzoru: EBA, KNF, OCC.

TRENER

Wieloletni praktyk w zakresie compliance w podmiotach sektora finansowego. Doświadczenie początkowo zdobywał w firmach inwestycyjnych na różnych stanowiskach początkowo tworząc produkty i usługi inwestycyjne, a następnie wykorzystywał nabyte umiejętności do wykonywania funkcji compliance (w tym AML/CTF), kontroli wewnętrznej jak również do zarządzania ryzykiem operacyjnym. Następnie pracował w instytucji kredytowej, gdzie nadzorował obszar compaliance oraz obszar outsourcingu. Obecnie nadzoruje m.in. obszar outsourcingu w jedynym z towarzystw funduszy inwestycyjnych. W latach 2017-2019 członek grupy konsultacyjnej przy European Securities and Markets Authority (Robocza Grupa Konsultacyjna Stałego Komitetu Ochrony Inwestora i Pośredników ESMA). Współautor przewodnika „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, (Wolters Kluwer, listopad 2018) oraz komentarza „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” (Wolters Kluwer, 2019). Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku Finanse międzynarodowe. Posiada certyfikaty ACI Dealing (ACI Forex), Operational Risk Manager (PRMIA), PRM Associate (PRMIA).

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI