Prosto o krzywych, czyli warsztaty z konstrukcji krzywych dochodowości

10-11 czerwca 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

2390 zł + vat do 24.05.2024
2490 zł + vat po 24.05.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Katarzyna Zagórska-Ślązek

Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Praktyka w zakresie konstrukcji krzywych dochodowości przeszła w ostatnich latach szereg zmian i dostosowań. W szczególności wielki kryzys finansowy doprowadził do zmiany dotychczasowego podejścia do wyceny instrumentów pochodnych (upowszechnienie metodyki „multi-curve”, „OIS discounting”). Obecnie, wyzwanie stanowi odchodzenie od stawek LIBOR na rzecz RFR.

Szkolenie ma charakter warsztatów na których przedstawiane są teoretyczne podstawy konstrukcji krzywych oraz ich praktyczne zastosowanie (w MS Excel). Wszystkie arkusze kalkulacyjne współtworzone w trakcie, dostępne będą dla uczestników także po szkoleniu.

Do udziału zapraszamy pracowników departamentów ryzyka, Middle Office, Treasury i Trading w bankach i instytucjach finansowych, ale także osoby z działów finansowych firm innych branż zajmujące się wyceną instrumentów pochodnych.

TRENER

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Trzykrotny reprezentant Uniwersytetu Warszawskiego na międzynarodowym konkursie ekonometrycznym Econometric Game. Bogate doświadczenie w zakresie modelowania finansowego zdobyte zarówno w trakcie pracy akademickiej jak i zawodowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze wyceny instrumentów pochodnych oraz monitorowania i zarządzania ryzykiem rynkowym, zwłaszcza w obszarze instrumentów kapitałowych (akcje, kontrakty futures, opcje na akcje), zdobyte w PKO Banku Polskim i mBanku. Współtwórca metodologii kalkulacji korekt CVA/DVA w mBanku. Obecnie dealer w Departamencie Skarbu PKO Banku Polskiego w Zespole Korekt Wyceny (XVA) i Instrumentów Strukturyzowanych.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI