Modelowanie depozytów bez terminu zapadalności i innych pozycji w księdze bankowej. NMD, kredyty hipoteczne o stałej stopie.
18.03.2019 Warszawa