Co było najbardziej cennego w szkoleniu? Opinie z ankiet uczestników:

 • Ciekawy sposób prowadzenia
 • Ćwiczenia komputerowe
 • Część praktyczna
 • Ryzyko kontrahenta, CVA, techniki redukcji ryzyka
 • Część poświęcona ryzyku kredytowemu
 • Jasne przedstawienie elementów kalkulacji wymogu kapitałowego, z praktycznymi przykładami i dobrymi materiałami
ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA
 • Wiedza prowadzącego i sposób jej przekazania
 • Przedstawienie narzędzi, określenie podstaw ryzyka operacyjnego, praktyczne wskazówki i przykłady
 • Ćwiczenia, dyskusje
 • Praktyczne podejście do prezentowanego tematu, przykłady
RYZYKO OPERACYJNE
 • Ciekawe prowadzenie wykładu z przykładami z rynku
 • Konkretnie i na temat, zwięzłe przekazanie informacji
 • Praktyczne wskazówki
 • Obecne praktyki rynkowe, wymagania regulatorów
 • Bardzo ciekawa prezentacja
 • Przykłady z rynku, opisy realnych sytuacji
IMPAIRMENT
 • Duża, praktyczna wiedza prowadzącej, bardzo jasny, przystępny sposób przekazywania informacji, bardzo dobry kontakt z prowadzącą
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat procesu reklamacji, dynamika przekazu informacji
 • Raportowanie, wskaźniki, badanie satysfakcji klienta
 • Wymiana doświadczeń i wiedzy z innymi uczestnikami szkolenia, ogólny przegląd całego procesu reklamacji
 • Możliwość wymiany poglądów, doświadczeń
 • Analiza tematu przewodniego, sposób prowadzenia, praca w grupach, dyskusja otwarta, wymiana doświadczeń uczestników spotkania
 • Warsztaty, możliwość dyskusji
REKLAMACJE
 • Nowe trendy w FTP, integracja ALM z zarządzaniem bilansem, implementacja LCR i NSFR do FTP
 • Całościowy przegląd aspektów ALM
 • Prezentacja podejścia do FTP
 • Działania praktyczne i otoczenie regulacyjne ALM
 • Odniesienia do obowiązujących regulacji, różne interpretacje podobnych zagadnień
 • Zaangażowanie i profesjonalizm prowadzącego
 • Dużo odniesień do wymiaru praktycznego prezentowanych zagadnień
ALM
 • Przekazanie praktycznych doświadczeń z zakresu AML
 • Praktyka i doświadczenie prowadzącego
 • Współpraca instytucji obowiązanych
 • Przykłady postępowań, możliwość wymiany informacji
 • Praktyczna znajomość zagadnienia przez prowadzącego
 • Przykłady mechanizmów prania pieniędzy
 • Bardzo ciekawe przykłady i doświadczenie prowadzącego
 • Styczność z osobą, która na co dzień prowadzi prewencje dotyczące prania brudnych pieniędzy
PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY
 • Skupianie się od początku do końca na głównym celu: jak jest i co można poprawić
 • Całościowe spojrzenie na problematykę ryzyka stopy procentowej – wymogi ustawowe plus aspekty praktyczne
 • Dużo przykładów z praktyki rynkowej
 • Analiza przypadków
 • Informacje praktyczne na temat konkretnych sposobów pomiaru i zarządzania ryzykiem
 • Szczegółowa, dobrze dopracowana merytorycznie prezentacja, doświadczenie prowadzącego
RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ
 • Odniesienie do praktycznych przykładów
 • Możliwość zadawania pytań, uzyskanie wyjaśnień, otwartość i duża wiedza prowadzącego
 • Merytoryka, ogrom wiedzy i sposób prowadzenia przez trenera – bezcenne
 • Sposób prowadzenia szkolenia
 • Praktyczna interpretacja zapisów ustawy
 • Wyjaśnienie zmian w ustawie, omówienie przypadków
PRAWO KONSUMENTA
 • Praktyczne spojrzenie na omawiane zagadnienia
 • Połączenie wykładu z ćwiczeniami praktycznymi w Excelu
 • Warsztaty komputerowe
 • Rozległa wiedza prowadzącego z praktyki rynkowej
 • Bogata wiedza merytoryczna i praktyczna
 • Szkolenie ciekawe, bardzo kompetentny prowadzący
 • Praktyczne przykłady oraz sytuacje z pracy zawodowej
WYCENA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH