20 czerwiec

Sankcjonowane konsekwencje kredytu konsumenckiego w przypadkach nie przestrzegania ustawowych obowiązków kredytodawcy po ostatnich zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim. 20.06.2023

2023-05-17T10:29:53+02:00
Sankcjonowane konsekwencje kredytu konsumenckiego w przypadkach nie przestrzegania ustawowych obowiązków kredytodawcy po ostatnich zmianach w ustawie o kredycie konsumenckim. 20.06.20232023-05-17T10:29:53+02:00
Go to Top