KYC, czyli jak dobrze poznać swojego klienta

13 maja 2024

SZKOLENIE ONLINE

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY

 1390 zł + vat do 26.04.2024

1550 zł + vat po 26.04.2024

OPIEKUN PROJEKTU

Joanna Saryusz-Szarska

Specjalista ds. szkoleń
T +48 533 055 553
 joanna.szarska@advancedtrainings.pl

O  SZKOLENIU

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematem nawiązywania relacji z klientami, zarówno w tradycyjny jak i zdalny sposób. Obowiązujące prawo nakłada na instytucje obowiązane szereg obowiązków, które należy spełnić przed zawarciem umowy, czy przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w szczególności bez fizycznej obecności klienta.

Kluczowe jest przy tym zachowanie zgodności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i wytycznymi organów nadzoru dotyczącymi zasad bezpieczeństwa, przy równoczesnym zaspokojeniu potrzeb jednostek biznesowych. Podczas szkolenia zostaną też poruszone zasady stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym wykorzystanie zewnętrznych baz danych i sztucznej inteligencji.

TRENER

Posiada kilkunastoletnie doświadczeniem w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance na rynkach finansowych.

Współautorka publikacji „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik” oraz komentarzy do przepisów ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanych przez Wolters Kluwer w 2019 i w 2022 roku.

Prowadzi bloga www.forumcompliance.com oraz współpracuje z międzynarodową platformą Risk & Compliance Platform Europe. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw oraz Stowarzyszenia Praktycy Compliance.

CHCĘ OTRZYMAĆ PROGRAM

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

  WARUNKI UCZESTNICTWA


  1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

  2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

  3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
  W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

  5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

  6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY

   UCZESTNIK:

   Imię i nazwisko

   Stanowisko

   Departament

   Firma

   Numer telefonu

   Adres e-mail

   DODAJ UCZESTNIKA:

   PŁATNIK

   Nazwa firmy

   Adres (ulica, kod, miasto)

   NIP

   OSOBA ZGŁASZAJĄCA

   Imię i nazwisko

   Stanowisko/dział

   Telefon

   Adres e-mail

   Uwagi do faktury
   POLA OZNACZONE * SĄ POLAMI OBOWIĄZKOWYMI