Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom informacji i praktycznych wskazówek dotyczących stosowania przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz prawidłowego rozpoznawania obowiązku poboru u źródła. Na szkoleniu przedstawione zostaną również rewolucyjne zmiany wprowadzone Konwencją Wielostronną oraz projekt zmian w zakresie poboru podatku u źródła, co w konsekwencji przełoży się na prawidłowe wypełnianie obowiązków podatkowych w tym zakresie. Szkolenie prowadzone jest w formule wykładu, prezentacji zawierającej przedstawienie skomplikowanych zagadnień podatkowych w formie przystępnych diagramów i wykresów oraz dyskusji.

Do udziału zapraszamy osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu podatku dochodowego, odpowiedzialne za kwestie finansowe i księgowe, w których zakresie obowiązków jest rozliczanie podatków.

Prawnik, doradca podatkowy w Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. Były pracownik Izby Skarbowej w Katowicach (Wydział podatku od towarów i usług od osób prawnych) oraz były trener Ministerstwa Finansów  z zakresu podatku od towarów i usług. Uczestnik Fiscalis Exchange Programme in Slovenia.

Absolwent Podyplomowych Studiów Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Finansowego  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Autor publikacji podatkowych. Stale współpracuje z wydawnictwami C.H. BECK sp. z o.o. oraz Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. (m.in. udzielanie odpowiedzi na pytania podatkowe z zakresu podatku VAT użytkowników Vademecum Głównego Księgowego).

Trener z zakresu prawa podatkowego. Od ponad 10 lat prowadzi regularnie szkolenia i kursy z zakresu prawa podatkowego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.