5 grudzień

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. oraz projekt zmian mających wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. – 5.12.2018

2018-12-17T09:35:56+01:00
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. oraz projekt zmian mających wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. – 5.12.20182018-12-17T09:35:56+01:00
11 grudzień

Zmiany wynikające z nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu 11.12.2018

2018-11-06T08:52:13+01:00
Zmiany wynikające z nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu 11.12.20182018-11-06T08:52:13+01:00
20 listopad

Rozliczanie podatku u źródła w uwzględnieniem Konwencji Wielostronnej MLI oraz planowanych zmian zasad poboru podatku od źródła -20.11.2018

2018-11-22T15:18:19+01:00
Rozliczanie podatku u źródła w uwzględnieniem Konwencji Wielostronnej MLI oraz planowanych zmian zasad poboru podatku od źródła -20.11.20182018-11-22T15:18:19+01:00
15 listopad

Od CRR do BRRD, warsztaty z LCR i NSFR. Ryzyko płynności na co dzień i w kryzysie. Warsztaty komputerowe. 15-16.11.2018

2018-09-12T20:29:59+02:00
Od CRR do BRRD, warsztaty z LCR i NSFR. Ryzyko płynności na co dzień i w kryzysie. Warsztaty komputerowe. 15-16.11.20182018-09-12T20:29:59+02:00
Go to Top