Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Instytucje obowiązane są zobowiązane do wdrożenia systemów zapobiegających w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z punktu widzenia IV Dyrektywy AML maja one być coraz bardziej skuteczne i brać pod uwagę lokalną specyfikę. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi wymogami określonymi w ustawie w tym zadań wynikających z Rozporządzenia 847/2015 oraz zmianami będącymi wynikiem wdrożenia IV Dyrektywy. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane wskazówki jak przygotować organizację do kontroli zewnętrznych instytucji.

Aktualnie Compliance Manager w spółce organizującej Bank z siedzibą w Unii Europejskiej.

W swej pracy odpowiadała za wdrożenie przepisów oraz systemów informatycznych wspierających codzienną pracę pracowników z różnych obszarów Banku. Jako biznesowy leader projektu wdrożyła system grupowy do przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Swoim doświadczeniem wspierała spółki z grupy Raiffeisen. W aktualnym przedsięwzięciu zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem wszystkich wymaganych systemów i procedur od podstaw. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty.

Brała udział jako prelegent m.in. w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, na wielu konferencjach organizowanych przez firmy komercyjne oraz ZBP. Jej szkolenia i warsztaty były kierowane do różnych grup docelowych o różnych poziomach znajomości tematyki AML & CFT (od pracowników obsługujących klientów poprzez pracowników jednostek wspierających dochodząc do kadry zarządzającej wraz z Zarządem).

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.