ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM
Najważniejsze zmiany regulacyjne i wyzwania w zmieniającym się środowisku makroekonomicznym i geopolitycznym – X edycja