Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

O SZKOLENIU
Szkolenie dotyczy zidentyfikowania kluczowych obszarów różnic między PSR a MSSF, umożliwia poszerzenie/nabycie umiejętności takich jak: przygotowanie/czytanie i interpretowanie  sprawozdań sporządzanych wg MSSF. Celem szkolenia jest także wskazanie zmian związanych z wprowadzeniem nowych standardów – MSSF 9, 15 oraz MSSF 16 – w stosunku do poprzednich regulacji.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • poznanie nowo wprowadzonych standardów MSSF 9, 15 i 16
 • nabycie/podsumowanie wiedzy w zakresie stosowania MSSF i interpretowania sprawozdań finansowych wg nich sporządzonych
 • identyfikacja różnic w zakresie leasingu między PSR a MSSF
 •  uzyskanie informacji o planowanych zmianach w zakresie MSSF

Adresaci szkolenia:

 • księgowi, dyrektorzy finansowi zarówno jednostek produkcyjno-handlowo-usługowych jak i banków i innych instytucji finansowych
 • doradcy podatkowi,
 • pracownicy działów finansowo-księgowych,
 • pracownicy działów analiz finansowych,
 • analitycy
 • audytorzy
 • wszystkie osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy z zakresu MSR/MSSF.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w instytucjach finansowych w obszarze rachunkowości, księgowości i controllingu. Pracowała jako Dyrektor w BRE Corporate Finance, Doradca Prezesa z BRE Banku, Główny Specjalista w Komisji Papierów Wartościowych. Przygotowywała listy ujawnień zgodnie z MSSF dla firmy audytorskiej, opinie dotyczące połączeń dla Mostostal Zabrze, konsultacje dotyczące MW Trade (Getin Holding). Opracowywała politykę rachunkowości w zakresie wykorzystania instrumentów pochodnych dla całego koncernu FIATA, wykonywała analizy finansowe dla Cefarm Białystok, POLFA Warszawa, przygotowała dokumentację wykorzystywania instrumentów pochodnych, w tym do rachunkowości zabezpieczeń dla spółek publicznych, dokumentację rachunkowości zabezpieczeń dla grupy energetycznej ZUE Kraków, uczestniczyła w procesie due- dilligence 3 grup kapitałowych z branży chemicznej celem przygotowania czynników ryzyka , w tym bilansowego i podatkowego w transakcji zakupu, wdrażała zastosowania MSSF w grupie kapitałowej NEWAG, udzielała konsultacji dla MR Banku- regulacje prawa bankowego oraz firmy Bacardi-Martini Polska Sp. oraz First-Data – w zakresie regulacje US GAAP, KSR i MSSF, przygotowywała politykę rachunkowości wg MSSF i rachunkowości zabezpieczeń wg MSSF dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., dokonywała wyceny towarzystwa ubezpieczeń majątkowych z grupy BRE Banku, wyceny firm leasingowych, konsultowała szczególne zasady rachunkowości oraz gospodarki finansowej dla jednego ze SKOK. Przygotowywała prospekty emisyjne w związku z wprowadzeniem do publicznego obrotu akcji Towarzystwa Ubezpieczeniowego “Compensa” S.A. oraz obligacji zamiennych na akcje Firmy Handlowej “Krakchemia” S.A. Prowadzi szkolenia z zakresu rynku kapitałowego, w szczególności szkolenia dla maklerów, doradców inwestycyjnych, biegłych rewidentów, specjalistyczne w zakresie rachunkowości i finansów dla spółek i instytucji finansowych, bankowców, funduszy inwestycyjnych. W ostatnim okresie realizowała następujące projekty z zakresu rachunkowości zabezpieczeń dla klientów BGŻ BNP Paribas, dla grupy kapitałowej Technicolor, dla klientów spółki giełdowej IMPEL.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.