Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Ćwiczenia komputerowe

Szkolenie z matematyki finansowej prowadzone w formie warsztatów umożliwia uczestnikom zapoznanie się z metodami wycen podstawowych instrumentów finansowych oraz kalkulacją rat kredytów, RRSO i konstrukcją harmonogramów spłat kredytów. Szkolenie nie wymaga znajomości matematyki finansowej. Wiedza niezbędna do kalkulacji wprowadzana jest od podstaw – począwszy od pojęcia wartości pieniądza w czasie, poprzez procent prosty, składany i ciągły, renty oraz wartość początkową netto aż do wycen papierów wartościowych i różnych instrumentów pochodnych oraz kalkulacji różnych rodzajów kredytów. Wszystkie ćwiczenia są liczone samodzielnie przez uczestników szkolenia na komputerach udostępnionych przez organizatora.

Do udziału zapraszamy pracowników odpowiadających za zarządzanie ryzykiem rynkowym, płynnością, pracowników działów finansowych, audytu wewnętrznego.

Doświadczony ekspert w obszarze ryzyka rynkowego i płynności. Od 2000 r. pracuje w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności – karierę zawodową rozpoczęła w BIG Banku Gdańskim (obecnie: Bank Millennium) jako specjalista a następnie ekspert. W Polbank EFG kierowała Zespołem Ryzyka Rynkowego i Płynności. Brała udział w projekcie transformacji Polbank EFG w bank lokalny oraz fuzji z Raiffeisen Bank Polska, a po jej zakończeniu w Raiffeisen Polbank zajmowała stanowisko Kierownika ds. Ryzyka Rynkowego. W Santander Consumer Bank S.A. kierowała Działem Ryzyka Rynkowego (Dyrektor Działu) a w Idea Bank Biurem Ryzyka Finansowego (Dyrektor Biura) odpowiadając za pomiar i monitorowanie ryzyka rynkowego i płynności. Jest absolwentką Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.