Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie kompleksowo omawia wymagania nadzorcze oraz praktyczne podejście do przeprowadzenia testów warunków skrajnych w banku. Szczególny nacisk został położony na wymagania przedstawione w znowelizowanych wytycznych europejskich dedykowanych testom warunków skrajnych (EBA/GL/2018/04) oraz nowym wymaganiom nadzorczym wynikającym z wytycznych w zakresie filara 2 (EBA/GL/2018/03). Przedstawione zostają również wymagania polskiego nadzoru zawarte w rekomendacjach oraz wytycznych BION. Poza testami warunków skrajnych na poziomie pojedynczych ryzyk zostaje omówione kompleksowe podejście do testów warunków skrajnych. Szkolenie rekomendowane pracownikom jednostek odpowiedzialnych za przeprowadzanie testów warunków skrajnych oraz pracownikom audytu wewnętrznego.

Obecnie Wicedyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Wcześniej przez wiele lat pracowała jako ekspert w Departamencie Kontroli i Kwantyfikacji Ryzyka Kredytowego. Od lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w bankach, w tym modeli wykorzystywanych w procesie pomiaru utraty wartości.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.