21 luty

Efektywny compliance. Wyzwania regulacyjne, operacyjne a może coś jeszcze? Funkcjonowanie w pandemii, reg-tech, ESG, optymalizacja. 21.02.2022

2022-02-25T12:42:16+01:00
Efektywny compliance. Wyzwania regulacyjne, operacyjne a może coś jeszcze? Funkcjonowanie w pandemii, reg-tech, ESG, optymalizacja. 21.02.20222022-02-25T12:42:16+01:00
22 luty

Wadliwe umowy w sprawach „kredytów frankowych”- konsekwencje zastosowania nieuczciwych warunków w umowach z konsumentami – bezskuteczność abuzywna czy nieważność umowy? 22.02.2022

2022-02-25T12:42:25+01:00
Wadliwe umowy w sprawach „kredytów frankowych”- konsekwencje zastosowania nieuczciwych warunków w umowach z konsumentami – bezskuteczność abuzywna czy nieważność umowy? 22.02.20222022-02-25T12:42:25+01:00
23 luty

Nawiązywanie relacji z klientem bez jego fizycznej obecności. Zdalne kanały, środki bezpieczeństwa, KYC. 23.02.2022

2022-02-25T12:42:32+01:00
Nawiązywanie relacji z klientem bez jego fizycznej obecności. Zdalne kanały, środki bezpieczeństwa, KYC. 23.02.20222022-02-25T12:42:32+01:00
17 marzec

Kluczowe zmiany w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej oraz potencjalny wpływ na sektor bankowy: CRR3 i CRDVI oraz MREL 17.03.2022

2022-04-07T13:07:40+02:00
Kluczowe zmiany w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej oraz potencjalny wpływ na sektor bankowy: CRR3 i CRDVI oraz MREL 17.03.20222022-04-07T13:07:40+02:00
21 kwiecień

Karty płatnicze – zasady bezpiecznego i ograniczającego ryzyko strat świadczenia usług płatniczych przez bank. 21.04.2022

2022-05-04T16:58:23+02:00
Karty płatnicze – zasady bezpiecznego i ograniczającego ryzyko strat świadczenia usług płatniczych przez bank. 21.04.20222022-05-04T16:58:23+02:00
Go to Top