9 czerwiec

Konferencja ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM Najważniejsze zmiany regulacyjne i wyzwania w zmieniającym się środowisku makroekonomicznym 9-10.06.2022

2022-07-07T17:48:09+02:00
Konferencja ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KREDYTOWYM Najważniejsze zmiany regulacyjne i wyzwania w zmieniającym się środowisku makroekonomicznym 9-10.06.20222022-07-07T17:48:09+02:00
10 czerwiec

Outsourcing w instytucjach finansowych w świetle przepisów oraz wytycznych organów nadzoru. 10.06.2022

2022-07-07T17:26:35+02:00
Outsourcing w instytucjach finansowych w świetle przepisów oraz wytycznych organów nadzoru. 10.06.20222022-07-07T17:26:35+02:00
22 czerwiec

Adekwatność kapitałowa – kluczowe wymogi, w tym zmiany wdrożone przez Pakiet Bankowy oraz proponowane w związku z wdrożeniem Bazylei IV w UE (CRR3, CRD6). 22-23.06.2022

2022-07-07T17:26:40+02:00
Adekwatność kapitałowa – kluczowe wymogi, w tym zmiany wdrożone przez Pakiet Bankowy oraz proponowane w związku z wdrożeniem Bazylei IV w UE (CRR3, CRD6). 22-23.06.20222022-07-07T17:26:40+02:00
13 czerwiec

ZARZĄDZANIE PRODUKTOWE, UTRWALANIE KONTAKTÓW Z KLIENTAMI, REKLAMOWANIE INWESTYCJI W SOCIAL MEDIACH – JAK OSTATNIE STANOWISKA KNF WPŁYWAJĄ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI? 13.06.2022

2022-07-07T17:26:48+02:00
ZARZĄDZANIE PRODUKTOWE, UTRWALANIE KONTAKTÓW Z KLIENTAMI, REKLAMOWANIE INWESTYCJI W SOCIAL MEDIACH – JAK OSTATNIE STANOWISKA KNF WPŁYWAJĄ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI? 13.06.20222022-07-07T17:26:48+02:00
13 czerwiec

‘What if?’ – analizy scenariuszowe jako podstawowe narzędzie zarządzania w trudno przewidywalnym świecie. 13-14.06.2022

2022-07-07T17:26:55+02:00
‘What if?’ – analizy scenariuszowe jako podstawowe narzędzie zarządzania w trudno przewidywalnym świecie. 13-14.06.20222022-07-07T17:26:55+02:00
21 czerwiec

Realizacja usług płatniczych przez banki na rzecz swoich klientów – aspekty czynnościowe i kontraktowe. 21.06.2022

2022-07-07T17:27:13+02:00
Realizacja usług płatniczych przez banki na rzecz swoich klientów – aspekty czynnościowe i kontraktowe. 21.06.20222022-07-07T17:27:13+02:00
23 czerwiec

Wytyczne do audytu RTS (Regulatory Technical Standards) – Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji. 23.06.2022

2022-07-07T17:27:20+02:00
Wytyczne do audytu RTS (Regulatory Technical Standards) – Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji. 23.06.20222022-07-07T17:27:20+02:00
Go to Top