Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Online

O parasolu zapomina się, dopóki nie zacznie padać. Podobnie w bankowości i zarządzaniu ryzykiem: często dopiero gwałtowne zmiany warunków rynkowych uwypuklają wrażliwość dochodowości i właściwości struktury bilansu. Od kilku lat mamy taki właśnie czas. Historycznie niskie stopy procentowe, a następnie ich historycznie wysokie podwyżki. Pakiety osłonowe w okresie pandemii i kolejne, z powodu inflacji i jednocześnie zagrożenia recesją. Co więcej, według prognoz makro ciągłe zmiany pozostaną jedynym stałym elementem krajobrazu. Szkolenie przeprowadza uczestnika przez główne aspekty wpływające na długoterminową dochodowość banku i powiązane otoczenie regulacyjne. Najwięcej miejsca poświęcamy ryzyku płynności oraz ryzyku stopy procentowej księgi bankowej, poruszając najbardziej aktualne zagadnienia: kredyty stałoprocentowe, wrażliwość rachunków bieżących, reformę LIBOR/WIBOR. Duży nacisk położony jest na stronę praktyczną: część warsztatowa zajmuje blisko połowę szkolenia. Pomaga w tym osoba trenera: 20 lat doświadczenia w bankowości, merytoryczne zaangażowanie w omawiane tematy, liczne i wysoko oceniane szkolenia z obszaru ALM. Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów i menadżerów z obszaru ALM, controllingu, zarządzania ryzykiem, a także dla przedstawicieli funkcji skarbu oraz audytu wewnętrznego.

Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, w tym ponad 10-letnie w obszarze ALM. Jeden z wiodących autorytetów w obszarze LCR i NSFR w Polsce. Przeprowadzał wdrożenie CRR oraz Rozporządzenia Delegowanego LCR w Banku i Grupie Pekao, brał także aktywny udział w implementacji LCR w ramach Grupy UniCredit. Nieprzerwanie od 2013 odpowiada za metodykę kalkulacji LCR w Pekao, prowadząc bezpośredni dialog z audytorami oraz nadzorem. Trener o wysokich zdolnościach i dużym doświadczeniu pedagogicznym, zdobytym m.in. podczas regularnie prowadzonych szkoleń (w tym z obszaru ryzyka płynności i LCR) oraz zajęć dydaktycznych na Politechnice Warszawskiej. Wielokrotnie występował na krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych, poznając praktykę rynkową i podejścia stosowane na świecie. Wiceprzewodniczący Komitetu Zarządzających Aktywami i Pasywami w Bankach przy Związku Banków Polskich, gdzie koordynuje m.in. obszar związany z LCR. 

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.