Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy banków, na co dzień zaangażowani w procesy KYC oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu
 • Pracownicy działów Compliance, Prawnych i Audytu Wewnętrznego, którzy chcą poznać praktyczną stronę przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

 

Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie wiedzy o obowiązkach banków w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa oraz zdobycie praktycznych wiadomości z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym:

 • identyfikacji klienta i oceny jego ryzyka,
 • monitorowania i zarządzania ryzykiem relacji,
 • blokowania transakcji i off-boardingu klienta.

 

Dlaczego warto wziąć udział:

Warsztaty są oparte o rzeczywiste przypadki i prowadzone przez eksperta z ponad 20 letnim doświadczeniem w bankowości. Na szkoleniu w praktyczny sposób zostaną omówione:

 • identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz ustalanie celu relacji,
 • badanie źródła pochodzenia środków klienta oraz majątku klienta i beneficjenta rzeczywistego,
 • rozpoznawanie i ocena ryzyka klienta,
 • zawiadamianie GIIF o podejrzanych okolicznościach oraz zamrożenia aktywów,
 • blokowanie transakcji i wychodzenie z relacji.

TRENER

Doświadczona menadżer i praktyk w zarządzaniu ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Obecnie zarządza obszarem przeciwdziałania przestępstwom finansowym w Centre of Expertise Compliance w Banku. Pełni również odpowiedzialną funkcję Oficera AML. Specjalizuje się we wspieraniu obszaru KYC w zarządzaniu ryzykiem klienta, monitorowaniu, rozpoznawaniu podejrzanych okoliczności,         szkoleniu i podnoszeniu świadomości pracowników i kadry mendedżerskiej w zakresie AML/TF. Interesuje się rozwojem możliwości skuteczniejszego i wcześniejszego rozpoznawania i przeciwdziałania przestępstwom prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Uczestniczy w forach międzybankowych oraz nowych inicjatywach AML pojawiających się na rynku.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.