Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

online

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o:

  • – aktualnych wymogach regulacyjnych dla instytucji finansowych dotyczących wymaganych ujawnień
  • – najpowszechniejszych metodach kalkulacji śladu węglowego (carbon footprint) dla instytucji finansowych
  • – znaczenia śladu węglowego (kalkulacji i ujawnień) w relacjach z klientami, kredytodawców, inwestorów lub innych interesariuszy

Adresaci szkolenia

Kadra menadżerska, członkowie zarządów i rad nadzorczych pracownicy działów CSR, zrównoważonego rozwoju, zakupów, relacji inwestorskich, PR, komunikacji, marketingu, działów prawnych, compliance.

Autorka jest doświadczonym trenerem i menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie projektów regulacyjnych w sektorze finansowym, bankowości oraz konsultingu. Koordynowała m.in. wdrożenie przepisów dyrektywy MIFID w największym polskim banku. Uczestniczyła aktywnie w pracach grup roboczych przy ZBP, NBP i KDPW. Członek International Compliance Association oraz Stowarzyszenia Ochrony Danych Osobowych. Pracowała jako nauczyciel akademicki w zakresie prawa finansowego, autorka publikacji, uczestnik oraz prelegentka na wielu konferencjach naukowych i branżowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studiów podyplomowych w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii N

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.