Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Warsztaty przedstawiające zaawansowane techniki pracy z Excelem i metody automatyzacji pracy z wykorzystaniem programowania w Visual Basic for Applications (VBA) ćwiczone na przykładach ze świata finansów – analizy parametrów rynkowych, wyceny instrumentów finansowych, kalkulacji VaR, tworzenia kalkulatora kredytowego.

Doświadczony ekspert i trener w obszarze ryzyka rynkowego i płynności. Od 2000 r. pracuje w obszarze zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności – karierę zawodową rozpoczęła w BIG Banku Gdańskim (obecnie: Bank Millennium) jako specjalista, a następnie ekspert. W Polbank EFG kierowała Zespołem Ryzyka Rynkowego i Płynności. Brała udział w projekcie transformacji Polbank EFG w bank lokalny oraz fuzji z Raiffeisen Bank Polska, a po jej zakończeniu w Raiffeisen Polbank zajmowała stanowisko Kierownika ds. Ryzyka Rynkowego. W Santander Consumer Bank S.A. kierowała Działem Ryzyka Rynkowego (Dyrektor Działu), a w Idea Bank Biurem Ryzyka Finansowego (Dyrektor Biura) odpowiadając za pomiar i monitorowanie ryzyka rynkowego i płynności. Następnie w Standard Chartered GBS Poland jako Treasury Lead brała udział w projektach dotyczących tworzenia narzędzi do pomiaru i prognozowania ryzyka płynności.
Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej – przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu ryzyka rynkowego i płynności, matematyki finansowej oraz pakietu MS Office (m. in. z Excela i programowania w VBA), a także przez 5 lat prowadziła zajęcia z matematyki i tematów pokrewnych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.