Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działów finansowych i księgowych, menedżerów i członków zarządu pionu finansowego czy też pracowników działów back office zajmujących się rejestracją i ewidencją nabywanych papierów wartościowych w tym głównie obligacji.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu matematyki finansowej, rachunkowości, analizy finansowej i finansów.

Co Uczestnicy osiągną poprzez udział w szkoleniu?

Podstawowym celem szkolenia jest określenie istoty i zasad wyceny obligacji i oceny obligacji jako optymalnego źródła finansowania zewnętrznego dla podmiotów gospodarczych. Uczestnicy nabędą zdolności do oceny i analizy efektywności inwestycji w obligacje a wyniki tej analizy będą mogli wykorzystać w codziennej pracy analitycznej w procesie wyceny inwestycyjnej.

Uczestnicy będą w stanie dokonać oceny efektywności inwestycji w obligacje i sposoby ich ewidencji księgowe.

Jak będą przebiegały zajęcia

Zajęcia są prowadzone w formie warsztatów. Ćwiczenia obliczeniowe będą realizowane w kilkuosobowych zespołach lub indywidualnie. Na zakończenie każdego ćwiczenia wyniki poszczególnych zespołów są analizowane wspólnie z trenerem, a następnie trener podsumowuje dane zagadnienie.

Doktor nauk ekonomicznych, prezes firmy konsultingowej specjalizującej się w opracowywaniu studiów wykonalności, wycenie przedsiębiorstw, biznes planów, programów restrukturyzacyjnych, pracownik Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, w której prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i typu MBA z zakresu zarządzania ryzykiem, zarządzania ryzykiem bankowym, biznes planu, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej, matematyki finansowej. Autor licznych biznesplanów, wycen przedsiębiorstw, programów restrukturyzacyjnych i projektów doradczych, w dorobku naukowym posiada publikacje z zakresu finansów, w tym między innymi z zakresu zarządzania ryzykiem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.