Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Najważniejsze tematy:

 • – LCR
 • – NSFR
 • – ALMM
 • – Intraday
 • – Rekomendacja P
 • – Stress testy
 • – BRRD
 • – Plan Naprawy
 • – MREL

Opis szkolenia

Po kryzysie z roku 2008 regulatorzy opracowali i zaczęli wdrażać szereg mechanizmów zapobiegawczych. Nadrzędnym celem tego systemu jest, aby kłopoty w branży finansowej nie dotykały realnej gospodarki, a zwłaszcza nie obciążały podatników kosztami ratowania upadających banków. Na system składają się trzy stopnie (ostrzejsze wymogi, Plany Naprawy, przymusowa restrukturyzacja), przy czym dobrze wszystkim znane trzy filary Bazylei 3 są jedynie fragmentem pierwszego z nich.
Szkolenie przeprowadza uczestników przez elementy systemu z naciskiem na ryzyko płynności, które jako najczęstsza bezpośrednia przyczyna upadłości banków zajmuje w nim istotną rolę. Początek roku 2018 stanowi przełomowy moment we wdrażaniu nowych ram regulacyjnych: wchodzą w życie pełne wymogi dotyczące LCR i NSFR, banki ustalają z KNF ostateczny kształt Planów Naprawy, BFG opracowuje plany restrukturyzacji i ustala poziomy MREL.

Ponieważ najbardziej istotny wpływ na kształtowanie bilansu i operacyjne zarządzanie płynnością mają LCR i NSFR, drugi dzień szkolenia jest poświęcony właśnie tym wskaźnikom. Zostaną one omówione w większych szczegółach od strony teoretycznej oraz praktycznej podczas warsztatów komputerowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z obszarów zarządzania ryzykiem, zarządzania aktywami i pasywami i skarbu, a także dla menedżerów z obszarów ryzyka, controllingu, organizacji i audytu wewnętrznego.

Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami i Pasywami w jednym z największych banków. Doktor nauk matematycznych. Kariera zawodowa – początkowo w obszarze informacji zarządczej, od 2008 roku w obszarze zarządzania aktywami i pasywami. Obecnie odpowiada za zarządzanie ryzykiem płynności i ryzykiem stopy procentowej księgi bankowej, a także plany finansowania, system FTP oraz rachunkowość zabezpieczeń. Odpowiadał za wdrożenie norm płynnościowych Basel 3 oraz ALMM w Banku i całej Grupie bankowej. Brał również udział we wdrożeniu Rekomendacji P i BRRD oraz przygotowaniu Planu Naprawy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.