Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Dwudniowe szkolenie adresowane do pracowników banków zajmujących się oferowaniem produktów kredytowych klientom korporacyjnym.
Szkolenie zarówno dla analityków kredytowych jak i doradców klienta. Przydatne również dla audytorów, którzy zajmują się oceną prawidłowości działalności kredytowej w banku oraz oceną procesów monitoringowych.

Zawiera uporządkowane kompendium wiedzy istotnej z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej. Szkolenie podzielone jest na część teoretyczną i praktyczną, gdzie aż połowa czasu dedykowana jest ćwiczeniu umiejętności identyfikacji kluczowych informacji jakie należy pozyskać z danych finansowych oraz bezpośrednio od klienta oraz ich interpretacji w celu sformułowania trafnych wniosków z prowadzonych analiz. Szkolenie określa ryzyka na jakie bank jest narażony w prowadzeniu działalności kredytowej. Szkolenie porusza tematykę adekwatną dla finansowania wszystkich typów klientów korporacyjnych.

Bankowiec z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze analiz kredytowych, strukturyzacji transakcji i oceny ryzyka kredytowego.

Pracowała na stanowisku dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. Była członkiem komitetu kredytowego Banku oraz członkiem komitetów doradczych i inwestycyjnych Pełniła też funkcję członka rad nadzorczych. Wcześniej pracowała na stanowisku analityka ryzyka kredytowego, jako konsultant a następnie zastępca dyrektor Departamentu Analizy Kredytowej i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm oraz dyrektor Biura Strukturyzacji i Dokumentacji w Departamencie Dużych Firm.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.