Opiekun projektu
Katarzyna Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Szkolenie dedykowane jest zwłaszcza osobom zajmującym się zwalczaniem przestępczości w ramach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz osobom, których praca wymaga kontaktów interpersonalnych i ich bieżącej oceny, które wykorzystują w pracy umiejętność postrzegania i muszą podczas rozmowy wpływać na zachowanie rozmówców w celu uzyskania informacji lub zmianę ich postaw. Słuchacze, podczas szkolenia, nabywają umiejętności nawiązywania kontaktu, wykrywania u rozmówcy przejawów nieszczerości, rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacjom oraz budowania skutecznego przekazu perswazyjnego. Wykształcenie oraz zwiększenie poziomu umiejętności stosowania elementów taktyki  i techniki przesłuchań. Osiągnięcie tego celu pozwoli uczestnikom szkolenia na sprawne i skuteczne wykonywanie zadań, którymi są przesłuchiwanie strony kontrolowanego, pozyskiwanie informacji od rozmówcy, przesłuchiwanie świadka.

Cele:

 • poznanie praktycznych i gotowych do wykorzystania technik uzyskiwania wartościowych informacji w trakcie rozmowy rekrutacyjnej lub postępowań wyjaśniających
 • poznanie sposobów weryfikacji wiarygodności uzyskiwanych informacji
 • poznanie sposobów przygotowania rozmowy dającej szansę na pogłębione rozpoznanie kandydata
 • poznanie sposobów odczytywania ukrywanych przez kandydatów informacji

Korzyści:

 • zwiększenie trafności prowadzonych postępowań wyjaśniających lub rekrutacji  poprzez nabycie praktycznych umiejętności uzyskiwania wiarygodnych i wartościowych informacji od kandydatów lub pracowników firmy
 • ograniczenie czasu rekrutacji poprzez szybszą eliminację kandydatów niedopasowanych do oczekiwań na pierwszym etapie kwalifikacji
 • ograniczenie kosztów wynikających z nietrafionych rekrutacji
 • nabycie specjalistycznych umiejętności przydatnych w wielu innych działaniach pracowników działu HR
 • nabycie umiejętności praktycznych do zastosowania w trakcie czynności wyjaśniających trudne sprawy przez pracowników departamentu bezpieczeństwa lub compliance oraz członków komisji mediacyjnej/etycznej
 • rozwiązywanie sytuacji trudnych wewnątrz firmy bez narażenia firmy na utratę lub pogorszenie jej wizerunku
 • nabycie umiejętności rozpoznawania kłamstwa
 • uniknięcie w wielu przypadkach pozwania firmy przez pracowników do Sądów

Ekspert ds. przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI, wykładowca SWPS, trener i moderator służb specjalnych oraz organów kontrolnych administracji publicznej. Funkcjonariusz Policji przez 18 lat.  

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.