Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Każda firma powinna zapewnić, że działa w zgodzie z przepisami prawa. Ale to przecież takie oczywiste. Ciężko wyobrazić sobie firmę działającą bez odpowiedniego wsparcia księgowego i prawnego.

Więc dlaczego funkcja Compliance (pol. zgodność ) robi taką zawrotną karierę i jest jedną najbardziej rozwijających się funkcji biznesowych na świecie ?W branży finansowej funkcja zgodności uregulowana jest przepisami prawnymi oraz wysokimi standardami zawartymi w rekomendacjach KNF.Dlaczego więc coraz częściej czytamy w prasie o nadużyciach, braku etycznego postępowania i karach nakładanych przez organy nadzoru ?

Niniejsze warsztaty pomogą Tobie odpowiedzieć na pytania:

 • gdzie jest moja organizacja pod względem zapewnienia zgodności
 • jak ważne dla mojej organizacji jest Compliance
 • czy właściwie realizuję wymagania
 • czy efektywnie zarządzam ryzykiem braku zgodności
 • co powinienem jeszcze zrobić
 • jakich kompetencji potrzebuję

Umiejętności

 • projektowanie funkcji Compliance w organizacji,
 • identyfikowanie, ocena i mitygacja ryzyka Compliance
 • stworzenie polityki Compliance i planu Compliance
 • prowadzenia postępowań wyjaśniających

Trener i coach oficerów Compliance, zawodowy Ombuds. Posiada wieloletnie doświadczenie jako manager i oficer Compliance. Prawnik z wykształcenia, trener, coach i mediator z powołania. Przez 9 lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy windykacji prawnej, ekspert od windykacji procesowej, pełnomocnik procesowy. Przez 10 lat Manager i Senior Compliance Officer w Departamencie Compliance odpowiedzialny za budowę kultury Compliance, komunikację i szkolenia z obszarów Compliance oraz relacje z biznesem. Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Tworzył i zarządzał nowatorskim procesem zgłaszania naruszeń ( Whistleblowing Process). Od dwóch lat freelancer. Doradza i pomaga budować efektywne funkcje Compliance i procesy zgłaszania naruszeń firmom ze wszystkich branż. Autor autorskich nowatorskich kursów: Certyfikowany Oficer Compliance ( VIII edycji ), Whistleblowingprocess (II edycje ), Zarządzanie ryzykiem korupcji, Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów oraz HR Compliance. Stworzył i liderował Akademii Compliance, programowi rozwojowemu dla pracowników Compliance, wyższej kadry managerskiej oraz kluczowych stanowisk w firmie.  Zwolennik koncepcji „efektywnego Compliance szytego na miarę” oraz bliskiej współpracy Compliance z jednostkami biznesowymi i powiązania procesów Compliance z procesami biznesowymi, a w tym ze sprzedażą (Sales Compliance Management). Autor licznych artykułów i glos z zakresu prawa bankowego, prawa i postępowania cywilnego. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach dot. Compliance, systemu kontroli wewnętrznej, HR, windykacji i obrotu wierzytelnościami. Wykłada program Compliance na ALK w Warszawie.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.