Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Cel szkolenia: uczestnik szkolenia uzyska kompleksowe informacje odnośnie najważniejszych problemów prawnych i praktycznych związanych z projektowaną ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych („UOPZ”). W trakcie szkolenia szczegółowo i praktycznie przedstawione zostaną wymogi projektowanej UOPZ, zasady ponoszenia odpowiedzialności przez podmiot zbiorowy, regulacje dotyczące sygnalistów, sankcje za naruszenie UOPZ, metody mapowania ryzyka oraz instrumenty, po jakie powinien sięgnąć przedsiębiorca, aby zapewnić zgodność działania swojej organizacji z nowymi restrykcjami.

Grupa docelowa: członkowie zarządów, rad nadzorczych, dyrektorzy oraz specjaliści departamentów prawnych i compliance, dyrektorzy finansowi,  dyrektorzy departamentów zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i kontroli wszystkich jednostek wchodzących w skład podmiotów objętych ustawą. Szkolenie kierujemy zarówno do przedsiębiorstw jak i instytucji finansowych

Radca prawny, posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych. Brała udział w szeregu transakcji na rynkach kapitałowych, M&A,  finansowaniu oraz świadczyła doradztwo w zakresie problematyki regulacyjnej. Praktykowała w wiodących kancelariach polskich oraz zagranicznych. Jest autorką dwóch monografii „Warranty subskrypcyjne” oraz „Interes spółki w prawie polskim i europejskim”, a także autorką i współautorką ponad dwudziestu publikacji, które ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych. Posiada także bogate doświadczenie jako wykładowca akademicki oraz szkoleniowiec.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.