Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Na szkoleniu zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem w Polsce dyrektyw europejskich BRRD i DGS.

Pierwsza część szkolenia zostanie poświęcona planom naprawy. Plan naprawy to wyzwanie, z którym aktualnie mierzą się polskie banki. Dobry plan naprawy pozwala ocenić, na jakie ryzyka narażona jest instytucja oraz jaki jest jej całkowity potencjał naprawy, a w konsekwencji plan przywrócenia jej „żywotności”. Jak przygotować plan naprawy spełniający wymogi regulacyjne? Jednocześnie taki, który służy potrzebom wewnętrznym instytucji. Szkolenie ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na to pytanie poprzez przeprowadzenie usystematyzowanego przeglądu wymagań regulacyjnych i ich praktycznych implikacji.

W drugiej części szkolenia zostanie omówiony wskaźnik MREL. Co oznacza wymóg MREL dla polskich banków? Próba odpowiedzi na to pytanie wymaga analizy wytycznych regulacyjnych, procesu wyznaczania limitów oraz struktury rynku instrumentów dłużnych w Polsce.

Ostatnia część szkolenia zostanie poświęcona funduszom związanym z tzw. resolution regime, czyli fundusze gwarancyjny i przymusowej restrukturyzacji. Jakie jest przeznaczenie funduszy oraz jakich obciążeń z ich tytułu mogą spodziewać się banki w najbliższych latach?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

  • Menedżerów i specjalistów z obszarów banku związanych z tzw. recovery & resolution
  • Dyrektorów nadzorujących te obszary
  • Ekspertów jednostek zarządzania ryzykiem i controllingu
  • Audytorów wewnętrznych, pracowników kontroli wewnętrznej i specjalistów compliance

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.