Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Jednodniowe szkolenie dla pracowników banków zajmujących się obsługą klientów korporacyjnych zarówno segmentu SME jak i dużych klientów. Szkolenie adresowane jest do początkujących analityków kredytowych, a także doradców klienta, którzy na co dzień zajmują się oferowaniem produktów kredytowych. Może też być przydatne dla pracowników firm, którzy są odpowiedzialni za współpracę z bankiem i przygotowywanie dokumentów niezbędnych do uzyskania finansowania w banku.

Szkolenie prezentuje główne ryzyka, na jakie narażony jest bank w swojej działalności, ale w głównej mierze koncentruje się na ryzyku kredytowym i ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Szkolenie w pigułce prezentuje proces oceny zdolności kredytowej, zwraca uwagę na wiele niuansów ukrytych w sprawozdaniach finansowych klienta i daje bardzo dobry warsztat do codziennej pracy przy analizowaniu wniosków kredytowych klienta. Jest też dobrą bazą do przygotowania się doradcy i analityka do merytorycznych spotkań z klientem dotyczących produktów kredytowych. Szkolenie składa się z części teoretycznej, ale także case study i samodzielnej analizy przypadku.

Bankowiec z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze analiz kredytowych, strukturyzacji transakcji i oceny ryzyka kredytowego.

Pracowała na stanowisku dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego. Była członkiem komitetu kredytowego Banku oraz członkiem komitetów doradczych i inwestycyjnych Pełniła też funkcję członka rad nadzorczych. Wcześniej pracowała na stanowisku analityka ryzyka kredytowego, jako konsultant a następnie zastępca dyrektor Departamentu Analizy Kredytowej i Monitoringu w Obszarze Dużych Firm oraz dyrektor Biura Strukturyzacji i Dokumentacji w Departamencie Dużych Firm.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.