Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Szkolenie dla instytucji finansowych

Oczekiwania klientów co do jakości obsługi ciągle wzrastają. Jest to coraz częściej element, którym firmy mogą skutecznie konkurować. Niezależnie od branży, priorytetem jest satysfakcja klientów. Nie wszyscy z nich są zawsze zadowoleni z usług czy produktów. Niedocenianym jeszcze w wielu firmach jest ważny moment prawdy  –  relacja z klientem niezadowolonym. Reklamacja to kanał komunikacyjny miedzy firmą a klientem. Każda z uwag krytycznych klienta jest cenna – bo wskazuje, co można jeszcze w firmie poprawić. Należy dążyć do rozwoju procesu zarzadzania reklamacjami i doświadczeniem klienta.

  • Jak przekonać pracowników, że reklamacje to najlepsza informacja zwrotna, dzięki której można odpowiednio reagować i podejmować działania usprawniające?
  • Jak przełożyć wiedzę płynącą z reklamacji na efektywne działania ?
  • Jak zbudować skuteczne procesy zarządzania niezadowoleniem klienta?
  • Jak rozmawiać z niezadowolonymi, trudnymi klientami?
  • Jak nauczyć się oddzielić emocje klienta od problemu?
  • Jak radzić sobie z własnymi emocjami?
  • Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu  –  na przykładach z życia, bazując na doświadczeniu i praktycznej wiedzy, na tym co już się sprawdziło

Do udziału zapraszamy pracowników obsługi klienta, sprzedaży, działów skarg i reklamacji, komunikacji z klientami, marketingu.

Dyrektor Biura Zarządzania Jakością PARP, Rzecznik Funduszy, Europejskich w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Absolwentka Bankowości Uniwersytetu Łódzkiego, MBA PAM Center UŁ, Podyplomowych Studiów Menedżerskich PŁ oraz Podyplomowych Studiów Negocjacje Mediacje i Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów ADR Wydziału Prawa UW.

Kariera zawodowa od 18 lat związana z utrzymywaniem długofalowych relacji z klientami, negocjacjami, rozwiązywaniem konfliktów i sporów. W Banku Zachodnim WBK 10 letnie doświadczenie z klientem zdobywała począwszy od Doradcy Klienta,  przez Dyrektora Oddziału, następnie była Dyrektorem Biura i pełniła funkcję Rzecznika Klienta BZWBK, odpowiedzialna była też za proces zarządzania reklamacjami w Banku. Aktualnie Dyrektor Biura Zarządzania Jakością w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Rzecznik Funduszy Europejskich w PARP. Zainteresowana tematyką mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów ADR (Alternative Dispute Resolution).

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.