Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Szkolenie dla praktyków

Do udziału zapraszamy:

 • Członków Zarządu
 • Dyrektorów Finansowych
 • Głównych Księgowych
 • Menedżerów działu controllingu
 • Przedstawicieli departamentu ryzyka
 • Analityków finansowych
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem walutowym w firmach

Co zyska uczestnik szkolenia?

 • nauczy się kompleksowego spojrzenia na ryzyko rynkowe związane z walutami, występujące w firmach produkcyjnych i handlowych
 • pozna praktyczne aspekty współpracy pomiędzy bankiem, a przedsiębiorstwem, zapozna się z aktualnym podejściem banków w tej kwestii i obowiązującymi regulacjami
 • pozna całe spektrum narzędzi do zabezpieczania ryzyka rynkowego FX i sposoby praktycznego ich wykorzystania
 • nabędzie praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem transakcji zabezpieczających w firmie
 • będzie uczestniczył w warsztatach prowadzonych przez praktyka rynkowego

Ekspert, od 1998 roku jest uczestnikiem międzybankowego rynku instrumentów pochodnych. Zaczynał od uruchomienia działalności portfela opcji walutowych w Kredyt Banku. W latach 2000-2012 pracował w BRE Banku, gdzie do 2004 roku kierował sekcją opcji walutowych. Jest pierwszą osobą w Polsce, która rozpoczęła handel opcjami walutowymi krajów rozwiniętych (G7). Jego sukcesem jest też uruchomienie pierwszego w Polsce portfela opcji egzotycznych. W latach 2004-2012 był naczelnikiem Wydziału Instrumentów Strukturyzowanych, gdzie zajmował się przygotowaniem i wdrożeniem strukturyzowanych instrumentów pochodnych w BRE Banku. Od 2012 roku pracuje w dużym Banku jako kierownik Wydziału Instrumentów Strukturyzowanych. Na co dzień buduje zaawansowane instrumenty finansowe z wykorzystaniem opcji. Od lat prowadzi autorskie szkolenia związane z opcjami i innymi instrumentami pochodnymi.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.