Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

szkolenie online

NA SZKOLENIU ZOSTANĄ PRZEDSTAWIONE
najważniejsze zagadnienia związane ze wymogami MREL i TLAC, i ich integracja w proces zarządzania kapitałowego w banku. MREL/TLAC jest nowym wymogiem regulacyjnym, którego spełnienie w kolejnych latach, będzie oznaczać istotne zmiany w strukturze kapitału i finansowania polskich banków. Natomiast zarządzanie tymi wskaźnikami będzie wymagać wspólnego zaangażowania kluczowych funkcji banku (ryzyka, finansów, skarbu i biznesu).

Jaka jest definicja wskaźnika MREL/TLAC, jakie komponenty go tworzą? Jakim celom służy nałożenie tego wymogu i co oznacza dla polskich banków? Jak zintegrować te wymogi w ramach zarządzania kapitałowego? Odpowiedzi na te pytania wymagają analizy regulacyjnej i procesu zarządzania wymogami kapitałowymi z uwzględnieniem kwalifikowalnych instrumentów dłużnych.
Na szkoleniu omówione zostaną także praktyczne aspekty związane ze stosowaniem
wskaźnika z perspektywy zarządzania bilansem i rentowności banków. Ponadto, przedstawiony zostanie Pakiet Bankowy (CRR2 i BRRD2), i wynikające z niego implikacje dla wymogów MREL i TLAC. Szkolenie obejmuje także analizę rynku instrumentów kwalifikowalnych oraz pierwsze emisje tych instrumentów (w tym Non-preferred Senior, Green Bond Framework) na rynku polskim.

Wicedyrektor Balance Sheet Management w jednym z największych banków. Pracowała w Domu Maklerskim BZWBK, a następnie związała swoją karierę z bankowością. Koordynowała wdrożenie CRR/CRDIV w Departamencie Zarządzania Bilansem Obecnie kieruje jednostką zarządzania bilansem zajmując się w szczególności systemem cen transferowych funduszy oraz oceną wpływu zmian regulacyjnych na bilans banku. Od 2015 roku koordynuje wdrożenie dyrektywy BRRD, w tym przygotowanie planu naprawy. Posiada certyfikat PRM, CFA (II level) oraz licencję maklerską.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.