Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

 • Regulacje i harmonogram wdrożeń
 • Ujawnienia
 • Taksonomia
 • Ryzyko
 • Stress testy
 • Raportowanie
 • Finansowanie

Do udziału zapraszamy:

 • – specjalistów i ekspertów z zakresu ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego
 • – przedstawicieli działów ESG
 • – pracowników departamentów compliance
 • – audytorów

Head of ESG Risks Unit, European Banking Authority

Dyrektor Biura Polityk Kredytowych i Analiz Sektorowych, Departament Procesów Ryzyka Korporacyjnego, mBank

Ekspert ESG, mBank

Przedstawiciel Bird & Bird

Head of Negotiated Services, PKO Bank Polski

Manager, Financial Risk and Analysis, EY

Dyrektork Departamentu CSR i Zrównoważonych Finansów, BNP Paribas Polska

Head of Compliance, Societe Generale SA

Head of Markets and Treasurer Poland, ESG Champion Markets CEESA, HSBC in Poland

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.