Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie ma charakter warsztatowy (praca na komputerach), wszystkie poruszane zagadnienia będą omawiane w kontekście praktycznego zastosowania. Pierwszy dzień szkolenia będzie niemal w całości poświęcony nauce podstaw programowania w języku R. W dalszej kolejności poruszone zostanie zagadnienie struktury terminowej stóp procentowych. Na drugi dzień szkolenia zaplanowane jest omówienie modeli wyceny liniowych instrumentów stopy procentowej oraz opcji Cap/Floor. Ostatniego dnia szkolenia przedstawione zostaną modele wyceny walutowych instrumentów pochodnych, w tym także opcji. Omawiane modele wyceny będą implementowane w postaci skryptów w języku R. Wszystkie skrypty, tworzone na bieżąco w trakcie szkolenia, będą dostępne dla uczestników także po zakończeniu szkolenia.

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa wiedza w zakresie konstrukcji i zastosowania finansowych instrumentów pochodnych.

Cele szkolenia

  • Nabycie podstawowych umiejętności programowania w języku R
  • Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie modeli wyceny instrumentów pochodnych
  • Nabycie umiejętności implementacji modeli wyceny instrumentów pochodnych w postaci skryptów w języku R

Grupa docelowa

  • Pracownicy departamentów ryzyka finansowego, controllingu, audytu wewnętrznego, middle-office w bankach, TFI i towarzystwach ubezpieczeniowych
  • Pracownicy działów finansowych dużych i średnich przedsiębiorstw
  • Pracownicy naukowi i doktoranci specjalizujący się w zakresie finansów i metod ilościowych

Posiada bogate doświadczenie w zakresie modelowania finansowego zdobyte zarówno w trakcie pracy akademickiej jak i zawodowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze wyceny instrumentów pochodnych oraz monitorowania i zarządzania ryzykiem rynkowym, zwłaszcza w obszarze instrumentów kapitałowych (akcje, kontrakty futures, opcje na akcje), zdobyte w różnych bankach. Współtwórca metodologii kalkulacji korekt CVA/DVA w mBanku. Obecnie dealer w Departamencie Skarbu w Zespole Korekt Wyceny (XVA) i Instrumentów Strukturyzowanych

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.