Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Zalety szkolenia:

  • wspólne rozwiązywanie problemów
  • omawianie przykładów pod potrzeby grupy
  • budowa procedur
  • rozwiązywanie case’ów

Do udziału zapraszamy:

przedstawicieli działów compliance, bezpieczeństwa, przeciwdziałania nadużyciom, audytorów, prawników

Nowe wymagania prawne mobilizują przedsiębiorców to budowania skutecznych i efektywnych mechanizmów przeciwdziałania nieprawidłowościom. Proces zgłaszania naruszeń (ang. Whistleblowing Process) ma na celu szybkie wykrywanie i reagowanie na nieprawidłowości w firmie. Posiadanie procesu, który umożliwi pracownikom zgłaszanie nieprawidłowości zapewni przedsiębiorcom szybką informację i umożliwi zareagowanie na naruszenia i przeciwdziałanie wyrządzeniu nieodwracalnych szkód.
Warsztaty nie tylko zapewnią uczestnikom zdobycie praktycznej wiedzy na temat standardów i najlepszych praktyk związanych z procesem zgłaszania naruszeń, ale przede wszystkim poprzez bezpośrednie zaangażowanie i zadania pomogą im wypracować rozwiązania, które zostaną wdrożone w ich firmach. Warsztaty koncentrować się będą na potrzebach uczestników i to oni będą decydować, które zagadnienia są dla nich kluczowe.

Trener i coach Oficerów Compliance, zawodowy Ombuds. Posiada wieloletnie do-świadczenie jako manager i Oficer Compliance. Prawnik z wykształcenia, trener, coach i mediator z powołania. Przez 9 lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy windykacji prawnej, ekspert od windykacji procesowej, pełnomocnik procesowy. Przez 10 lat Manager i Senior Compliance Officer w Departamencie Compliance odpowiedzialny za budowę kultury Compliance, komunikację i szkolenia z obszarów Compliance oraz relacje z biznesem. Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Tworzył i zarządzał nowatorskim procesem zgłaszania naruszeń (Whistleblowing Process).

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.