Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O SZKOLENIU 

Jest to rozwinięcie warsztatowe (ćwiczenia) szkolenia podstawowego Szkoła Instrumentów Skarbowych (Fundamenty). Każdy blok jest dokładniej studiowany z pomocą w pełni rozwiązywanych zadań, większej ilości przykładów i interakcji z uczestnikami. Jedynie pierwszy blok ma charakter ściśle wykładowy, dotyczy problemów związanych z wyceną instrumentów finansowych po kryzysie 2007-2008. W szkoleniu można wziąć udział niezależnie od szkolenia podstawowego.

Stopień zaawansowania: koncepcje średniozaawansowane

Dla kogo:

  • Pracownicy departamentów: ryzyka finansowego, compliance, middle-office, back-office w bankach, TFI, towarzystwach ubezpieczeniowych,
  • Treasurerzy (Dyrektorzy finansowi) w dużych i średnich przedsiębiorstwach oraz ich podlegli pracownicy
  • Junior dealerzy sekcji tradingowych
  • Dealerzy sekcji sprzedaży
  • Specjaliści sprzedaży produktów Treasury w regionach
  • Osoby przygotowujące się do uzyskania certyfikacji: ACI Dealing Certificate, ACI Diploma
  • Osoby przygotowujące się do uzyskania dyplomów: CFA, PRM, CIIA oraz licencji doradcy inwestycyjnego 
(w zakresie tego szkolenia)
Ekspert związany z polskim rynkiem finansowym od ponad dwudziestu lat (od tradera do członka zarządu). Zarządzał ryzykiem płynności, stóp procentowych, walutowym i kredytowym w bankach. Nadzorował prace zespołów obsługujących klientów skarbowych, kredytowych SME, deweloperów oraz zespołu odpowiedzialnego za sekurytyzację aktywów pracujących.  Doświadczenie zdobywał także w funduszu emerytalnym jako zarządzający portfelem papierów skarbowych oraz w dwóch bankach jako zastępca i później dyrektor Departamentu Skarbu (Treasurer).

Przez ostatnie 7 lat był dyrektorem zarządzającym obszarem skarbu, a później członkiem zarządu w jednym z banków.  Pracował także w banku w Londonie na stanowisku Dyrektora Rynków Europy Środkowej i Wschodniej, a do jego zadań należało m.in.: zarządzanie portfelem pochodnych stopy procentowej w walutach krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz współpraca z bankami z grupy w zakresie produktów strukturyzowanych. Posiada doświadczenie w pracy w kilku radach nadzorczych instytucji finansowych oraz komitecie inwestycyjnym Krajowego Funduszu Kapitałowego. Od 2005 roku przeszkolił około 500 osób w zakresie produktów skarbowych

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.