Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Najważniejsze zagadnienia

  • Zwrot na kapitale a miary efektywności kapitału
  • Sekurytyzacja i jej zastosowania

Cel szkolenia

Optymalizacja zwrotu z kapitału zainwestowanego przez udziałowców zawsze stanowiła wyzwanie dla Banku, a w czasach sukcesywnie zwiększających się wymogów regulacyjnych staje się zagadnieniem jeszcze bardziej istotnym dla strategicznego zarządzania Bankiem. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają przegląd metod optymalizacji kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z sekurytyzacją oraz możliwościami ich praktycznego wykorzystania. Zajęcia łączą formę interaktywnych wykładów z praktyczną analizą przykładów. Od uczestników wymagana jest ogólna znajomość regulacji związanych z umowami bazylejskimi oraz umiejętność dokonywania obliczeń w arkuszu excelowym.

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniem optymalizacji efektywności kapitału jak i możliwościami jakie daje sekurytyzacja.

Aktualnie pracujący w dużym banku w Departamencie Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami jako Kierownik Zespołu Zarządzania Kapitałem. Wspiera obszar monitorowania adekwatności kapitałowej, rozwoju monitoringu efektywności kapitału, stress testów kapitałowych oraz emisji kapitałowych.

Wcześniej pracował min. w Zespole Optymalizacji Kapitału w Mediolanie i brał udział w procesach waluacji min. sekurytyzacji, sprzedaży portfeli oraz tworzenia monitoringu wewnętrznego efektywności kapitału. Posiada doświadczenie z zakresu corporate finance, sekurytyzacji, rozwoju oraz implementacji monitoringów miar skorygowanych o ryzyko. W bankowości od 14 lat

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.