Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

Online

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9.00-12.00

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

Ryzyko klimatyczne staje się coraz bardziej istotnym elementem analiz i ocen klientów instytucji finansowych. Na szkoleniu porozmawiamy o wymiarach ryzyka klimatycznego i kanałach jego oddziaływania na sytuację finansową podmiotów gospodarujących oraz tego w jaki sposób wpływa ono na kształtowanie się profilu ryzyka podmiotu.

W ramach warsztatów porozmawiamy o pomiarze ryzyka klimatycznego i najlepszych praktykach rynkowych i wymaganiach względem danych wejściowych. Przyjrzymy się, między innymi w ujęciu branżowym, jak istotne jest analizowanie ryzyka klimatycznego w podziale na kategorie ryzyka fizycznego i przejścia oraz jakich metod i narzędzi można do tych analiz użyć.

PARTNER

dr n. ekon. Anna Malinowska

Doświadczona ekonomistka specjalizująca się w projektowaniu i prowadzeniu badań z zakresu rozwoju gospodarczego, finansów korporacyjnych oraz ryzyka klimatycznego w szczególności w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie pracownik mBanku SA w Pionie Ryzyka, gdzie odpowiada za analizy dot. ryzyka branżowego oraz klimatycznego, wsparcie w projektowaniu i implementacji rozwiązań i narzędzi dot. kwestii regulacyjnych z obszaru ESG, wyliczeń śladu węglowego. Legitymuje się międzynarodowym certyfikatem Sustainability and Climate Risk wydanym przez Global Association of Risk Professionals. Recenzentka, autorka i współautorka wielu opracowań naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach indeksowanych na liście JCR. Uczestniczka Programu Mentorskiego Akademii Leona Koźmińskiego. Miłośniczka biegania, górskich wycieczek i zwierząt wszelkich rozmiarów i kształtów.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.