Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

O JĘZYKU R
Język R to darmowe środowisko programistyczne pozwalające na zaawansowane przetwarzanie danych oraz wykonywanie złożonych obliczeń wektorowo -macierzowych. Język R klasyfikowany jest jako język czwartej generacji (4GL) i często porównywany z komercyjnymi środowiskami obliczeniowymi takimi jak SAS, MATLAB czy SPSS. Niewątpliwą zaletą R jest darmowy dostęp do olbrzymiej liczby pakietów (bibliotek) stale tworzonych i rozwijanych przez użytkowników, które pozwalają znaleźć szybkie rozwiązanie dla skomplikowanych problemów obliczeniowych.
Dzięki wbudowanym funkcjom i licznym pakietom język R pozwala tworzyć zaawansowane skrypty przy wykorzystaniu niewielkiej liczby linii kodu.

OPIS SZKOLENIA
Szkolenie ma charakter warsztatowy (praca na komputerach). Wszystkie zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia będą implementowane w postaci skryptów pisanych wspólnie w języku R. Tworzone skrypty będą udostępnione uczestnikom także po szkoleniu. Pierwszy dzień poświęcony jest omówieniu i przećwiczeniu podstaw programowania w R oraz zapoznaniu z przetwarzaniem zbiorów danych w pakiecie R. Drugi dzień szkolenia skoncentrowany jest na zaprezentowaniu wybranych zagadnień dotyczących analizy danych i metod uczenia maszynowego (testy statystyczne, modele regresji, analiza skupień), a także nauce technik wizualizacji wyników w pakiecie R (tworzenie wykresów).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie modelowania finansowego zdobyte zarówno w trakcie pracy akademickiej jak i zawodowej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze wyceny instrumentów pochodnych oraz monitorowania i zarządzania ryzykiem rynkowym, zwłaszcza w obszarze instrumentów kapitałowych (akcje, kontrakty futures, opcje na akcje), zdobyte w różnych bankach. Współtwórca metodologii kalkulacji korekt CVA/DVA w mBanku. Obecnie dealer w Departamencie Skarbu w Zespole Korekt Wyceny (XVA) i Instrumentów Strukturyzowanych

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.