Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Najważniejsze tematy:

  • Ekspozycje Nieobsługiwane
  • Wytyczne EBA
  • Definicja i zasady identyfikacji ekspozycji nieobsługiwanych
  • Ujawnienia
  • Wdrażanie wytycznych

Dyrektor Biura Kontroli Ryzyka Kredytowego w jednym z największych banków. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w sektorze bankowym. Zajmowała się szerokim spektrum tematów z obszaru ryzyka kredytowego, m.in. wymogi kapitałowe, przeglądy procesu ICAAP, modelowanie parametrów ryzyka i kalkulacja odpisów aktualizujących (MSR39, MSSF9), walidacja modeli i procesów. Brała udział w projektach wdrażania MSSF9 zarówno w zakresie budowy modeli jak i wdrażania narzędzi do kalkulacji ECL. Obecnie odpowiada za: rozwój metodyki kalkulacji ECL, bieżącą kalkulację odpisów aktualizujących MSSF9, utrzymanie i rozwój narzędzia do kalkulacji ECL, wdrażanie nowej definicji default, raportowanie zarządcze w obszarze ryzyka kredytowego, rozwój metodyki i przeprowadzanie testów warunków skrajnych dla ryzyka koncentracji i odpisów MSSF9 oraz za zintegrowane zarządzanie ryzykiem kredytowym, w tym ryzykiem koncentracji.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.