Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom wiedzy na temat rozliczeń w podatkach transakcji sprzedaży wierzytelności. Program szkolenia obejmuje  najczęściej spotykane problemy, z którymi mierzą się osoby zajmujące się rozliczeniami podatkowymi w firmach, w których ma miejsce zarówno obrót regularny wierzytelnościami jak i sporadyczna sprzedaż wierzytelności.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • nabycie lub ugruntowanie wiedzy o przepisach podatkowych w zakresie transakcji sprzedaży wierzytelności,
  • nabycie/ugruntowanie wiedzy na temat zmian jakie weszły w życie w poprzednich latach, jak i tych, które wejdą od 01 stycznia 2019
  • przeanalizowanie omawianych problemów w oparciu o praktykę życia gospodarczego

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do osób z działów księgowych i finansowych, odpowiadających za zagadnienia związane z podatkami i sprawozdaniami finansowymi oraz osób odpowiedzialnych za nadzór i kontrolę sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwach, w których dokonuje się sprzedaży wierzytelności.

Licencjonowany doradca podatkowy z prawie 20-letnim doświadczeniem w zakresie księgowości i podatków. Z wykształcenia ekonomistka. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatków dochodowych, VAT i rachunkowości.

Od ponad 13 lat prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Przez ponad osiem lat – Dyrektor Departamentu Podatków w jednym z największych polskich banków. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe jako menadżer w największych międzynarodowych firmach konsultingowych – Ernst & Young i BDO, a także na stanowiskach Głównej  Księgowej. Reprezentuje Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Doradza w restrukturyzacjach, połączeniach, podziałach przedsiębiorstw. Przeprowadza due dilligence przed nabyciami przedsiębiorstw. W trakcie zdobywania uprawnień CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants). Autorka publikacji o tematyce podatkowej. Wykładowca tematyki podatkowo-rachunkowej również na wyższych uczelniach. Biegły sądowy w zakresie podatków.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.