Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online

Szkolenie poświęcone będzie coraz powszechniejszemu wykorzystaniu nowych technologii (tzw. sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa czy blockchain) w procesach AML oraz wyzwaniom prawno-regulacyjnym związanym z tym obszarem. Nowe rozwiązania pozwalają na znaczną automatyzację wspomnianych procesów po stronie instytucji, a także zwiększenie ich szybkości i efektywności, co w dynamicznym i cyfrowym świecie wydaje się jedyną drogą dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników, instytucji, ale także całych społeczeństw.

Twórca bloga poświęconego nowym technologiom i regulacjom w sektorze finansowym. Doktor nauk prawnych. Jest autorem książki Fintech. Technologia, Finanse, Regulacje. Przewodnik praktyczny dla sektora innowacji finansowych. Ekspert zewnętrzny w projekcie EBRD oraz Komisji (UE) dotyczącym stworzenia ram prawno-regulacyjnych dla innowacji finansowych w Polsce. Autor wielu komentarzy praktycznych dla lex.pl. Posiada bogate doświadczenie w sektorze publicznym, w tym w Międzynarodowym Funduszu Walutowym czy Europejskim Banku Centralnym, ale także w polskich organach nadzoru.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.