Opiekun projektu
Ewa Chróst
Specjalista ds. szkoleń
T + 48 533 055 553
ewa.chrost@advancedtrainings.pl

Cyberbezpieczeństwo przestało być dodatkiem do codzienności biznesowej lub czymś, co może stanowić przewagę konkurencyjną. Obecnie, w dobie niewidzialnych cyberzagrożeń, które przynoszą realne straty, ochrona informacji jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i dobrych praktyk. Ze względu na rosnące nasycenie biznesu e-usługami i e-dostępami konieczne jest stałe poszerzanie wiedzy w zakresie ochrony przed zagrożeniami pojawiającymi się w cyberprzestrzeni.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowym kierunkiem kreowania cyberbezpieczeństwa na płaszczyźnie krajowej i europejskiej w oparciu o dyrektywę NIS. Podczas szkolenia prowadzący podzieli się praktyczną wiedzą w zakresie najnowszych regulacji prawnych, współczesnego podejścia do ochrony informacji oraz obsługi incydentów bezpieczeństwa dotykających instytucje finansowe oraz ich klientów.

Dzięki udziałowi w szkoleniu będą Państwo mieli możliwość uporządkowania wiedzy uczestników w zakresie kluczowych regulacji prawnych i obowiązków wynikających w wprowadzenia w życie Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, uzyskania informacji o bieżących typach zagrożeń w obszarze IT. Prowadzący przedstawi praktyczne przykłady pokazujące skalę podatności i powiązanych z nimi ryzyk korzystania z technologii informatycznych.

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej, ekspertów i specjalistów z branży finansowej, dla których przedstawiane zagorzenia mogą stanowić istotne ryzyko biznesowe.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli departamentu prawnego, IT, audytu, compliance, ryzyka operacyjnego, bezpieczeństwa, przeciwdziałania nadużyciom.

Dyplomowany informatyk śledczy, audytor systemów informatycznych, specjalista w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego i systemów komputerowych, Certified Proffesional Ethical Hacker.

Stały biegły sądowy Sądów Okręgowych i Rejonowych m.in. w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie. W 2016 roku ukończył podyplomowe studia „Informatyka śledcza” realizowane przez Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku. Od 2011 roku doktor inżynier nauk technicznych. Ukończył Politechnikę Lubelską, gdzie następnie pracował do roku 2011 prowadząc zajęcia dydaktyczne w obszarze sieci komputerowych, elektroniki i telekomunikacji. Członek zespołów realizujących projekty naukowo-badawcze. Współpracuje z uczelniami oraz Fundacją Polskiej Akademii Nauk popularyzując wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Do października 2018 pracował obszarze informatyki śledczej i audytu informatycznego na terenie całego kraju realizując zadania na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

W działalności zawodowej koncentruje się na zagadnieniach informatyki śledczej, bezpieczeństwa i niezawodności systemów informatycznych oraz audycie informatycznym. Zajmuje się problematyką skuteczności audytów informatycznych w podnoszeniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zwiększania wiedzy w zakresie pojawiających się cyber zagrożeń. Jest wykonawcą kilkuset ekspertyz z dziedzin informatyki, elektroniki i telekomunikacji oraz prelegentem i panelistą podczas konferencji i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.