Opiekun projektu
Katarzyna Zagórska-Ślązek
Główny Specjalista ds. szkoleń
T +48 512 112 788
katarzyna.zagorska@advancedtrainings.pl

Szkolenie online, na żywo, z możliwością zadawania pytań

Szkolenie adresowane jest do pracowników banków, zatrudnionych w komórkach biznesowych, skarbu, compliance, audytu wewnętrznego oraz działu prawnego, jak również dla osób na stanowiskach kierowniczych

Do niedawna reforma wskaźników referencyjnych była nie dotykała bezpośrednio rynku polskiego. Wszystko zmieniło się w 2021 roku, kiedy Financial Conduct Authority ogłosił zaprzestanie opracowywania wskaźnika LIBOR dla niektórych walut (w tym CHF) z końcem tego roku. Komisja Europejska uratowała sytuację, wskazując ustawowy zamiennik dla LIBOR CHF.

Coraz częściej pojawiają się głosy, że zniknięcie WIBOR również jest nieuchronne. Co to oznacza dla banków, które mają kredyty mieszkaniowe w PLN? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, tworząc plany awaryjne? Jakie jest postrzeganie kierunków działań banków przez Komisję Nadzoru Finansowego? Wreszcie, czy rosnące stopy oraz aneksowanie umów z klientami nie przyczyni się do fali pozwów, podobnej do tej dla kredytów frankowych?

Naprzeciw tym pytaniom wychodzi Advanced Trainings, które dostrzega aktualność i wagę wspomnianych problemów. Niniejsze szkolenie ma na celu uporządkowanie aktualnej sytuacji faktycznej i prawnej, wskazanie wyzwań, przed jakimi stoi sektor bankowy oraz jak można próbować im zaradzić.

Szkolenie polecamy wszystkim tym, którzy brali bądź biorą udział w pracach banków związanych z reformą wskaźników referencyjnych. Pomimo praktycznego wymiaru, szkolenie może okazać się przydatne również innym osobom, które chcą zrozumieć istotę zagrożeń i wyzwań.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, makler papierów wartościowych i absolwent podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem instytucji finansowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2006 roku związany z instytucjami finansowymi, na stanowiskach eksperckich oraz kierowniczych. Specjalizuje się w obszarach zarządzania ryzykiem braku zgodności, prowadzenia działalności (conduct risk) oraz ryzykiem rynkowym. W swojej pracy skupia się na działalności doradczej dotyczącej zagadnień rynku kapitałowego, takimi jak transakcje na instrumentach finansowych (tak giełdowych, jak i pozagiełdowych, w tym z obszaru działalności działów skarbowych), zarządzanie obiegiem informacji poufnych oraz tzw. insider tradingiem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.