Opiekun projektu
Katarzyna Kwiatkowska-Olejnik
Koordynator Projektów Szkoleniowych
T +48 533 055 553
katarzyna.olejnik@advancedtrainings.pl

KONFERENCJA online

  • Kluczowe obszary zmian w zakresie adekwatności kapitałowej oraz proponowany harmonogram wdrożenia zmian
  • Zmiany w zakresie metodologii ryzyka kredytowego
  • ICAAP. Modelowanie wymogu filaru II w ryzyku kredytowym
  • Zmiany w zakresie wymogu z tytułu ryzyka rynkowego i operacyjnego
  • Ryzyko ESG
  • MREL w nowej odsłonie
  • Wskaźnik dźwigni

Head of CB Italy Portfolio& Pricing Management Analysis and Strategy, Unicredit

Senior Chapter Lead in Credit Risk Modelling, ING Tech Poland

Head of Credit Risk Rating Analytics, Citi

Ekspert, BFG

Head of Negotiated Services, PKO Bank Polski

Dyrektor, Departament Ryzyka Operacyjnego, BNP Paribas Bank Polska S.A.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego jest zobowiązaniem do wzięcia udziału w szkoleniu i uiszczenia odpłatności.

2. Rezygnacja z uczestnictwa wymaga formy pisemnej i potwierdzenia otrzymania jej przez organizatora.

3. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na co najmniej 14 dni przed terminem szkolenia obowiązuje opłata administracyjna w wysokości 700 zł + vat.
W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

4. W przypadku braku udziału w szkoleniu bez wcześniejszego powiadomienia obowiązuje pełna odpłatność jak za udział w szkoleniu.

5. Do ostatniego dnia przed szkoleniem istnieje możliwość wyznaczenia innego uczestnika (w przypadku braku możliwości wzięcia udziału w szkoleniu danej osoby).

6.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie szkolenia lub jego odwołania z przyczyn niezależnych od organizatora.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Advanced Trainings Sp. z o.o. moich danych osobowych z wykorzystaniem adresu e-mail w celach marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania informacji o szkoleniu. Administratorem danych osobowych jest Advanced Trainings Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.